Pravý význam Vánoc

Co je advent? Co symbolizuje adventní věnec? Jaký původ má vánoční stromek? Jaký je pravý význam Vánoc?

Advent
Advent je podle tradice období čtyř nedělí před vánočními svátky. K adventu patří adventní věnec, který patří k nejoblíbenějším vánočním dekoracím. Adventní věnec je pomůcka k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Adventní svíce se zapalují na 1. adventní neděli. Každou další adventní neděli se zapaluje další svíce. Na závěr se někdy doprostřed dává i pátá (bílá) svíce, která má symbolizovat Ježíše Krista. Tato svíce se zapaluje na Štědrý den po západu Slunce.

Ilustrační foto

Kde se vzala tradice adventu, Vánoc?
Řada lidí má advent, zapalování adventního věnce, spojen s křesťanstvím. Někteří ještě dodávají, že rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici slavení svátků světel zvaných Chanuka (nebiblický svátek). Advent, Vánoce rozhodně nelze spojovat s pravým křesťanstvím! Nelze to chápat jako připomínku na Kristův první příchod, neboť Kristus se nenarodil v zimě, už vůbec ne v období Vánoc (25. prosince). Kdy se Kristus narodil, nevíme. Slovo advent sice vychází z latinského slova adventus, které znamená příchod, ovšem slaven a očekáván je falešný kristus. Křesťané, když se sejdou, si mají Krista připomínat Večeří Páně, ne nějakou svící ve věnci nebo obdobím v prosinci. Křesťané mají bdít a očekávat Krista (Jeho druhý příchod) dnes a denně! Advent, Vánoce můžeme maximálně spojit s falešným křesťanstvím, především s římským katolicismem, který je o tradicích a závadných nebiblických rituálech. Vánoce a všechno s tím spojené je lidská tradice, která má kořeny v pohanství. Vánoční tradice pochází z dávného Babylona a pohanského Říma. Odtud také pochází vánoční stromek. Vánoční stromek je pohanský symbol. Vánoční stromek měl ochranitelskou funkci – měl odhánět zlé duchy.

Advent, Vánoce vs. magie
Velký pozor na to, aby se z vánoční tradice (rozsvícení vánočního stromku, zapalování adventního věnce…) ještě nestal magický rituál! Věnec jako dekorace nebo zapalování svící (svíce ke svícení, vonné svíce) samo o sobě není závadné, ale pozor na to, aby zapálená svíce neměla něco symbolizovat nebo nadpřirozeně vykonat (přinést štěstí, pohodu do domu, odehnat zlé duchy apod.). To by byla magie (okultismus). Okultisté používají během svých rituálů hořící svíci za symbol magického prostoupení ducha a hmoty. Oheň v zeleném kruhu, zapalovaný v zimě, je prastarý pohanský rituál! Satanisté a okultisté používají zapálený oheň během svých rituálů!

Satanské rituály