Proč lidé klepou na dřevo?

„Musím to zaklepat na dřevo!“. Může mít klepání na dřevo nadpřirozený účinek? Kde vznikla pověra o klepání na dřevo?

Proč lidé klepou na dřevo? Aby jim štěstí neuteklo, chtějí se zbavit neštěstí… Jaký má tato pověra původ a účinek? Jde o pohanský zvyk, jejíž původ sahá až do období Keltů. Archeologické a písemné prameny nám vyobrazují Kelty jako vyznavače kultu hlav. Keltové zdobili své domy hlavami předků či nepřátel. Lebky zabitého nepřítele představovaly pro Kelty nejvyšší dar či usmíření božstvu. Hlava (lebka) byla pro ně posvátná a často magicky chráněna. Druidové byli keltští duchovní, kteří měli výsadní postavení. Druidové uměli komunikovat s lesními bohy (ve skutečnosti s démony), znali umění run a dokázali měnit, nebo s pomocí bohů zachovat určité události. Druidové věřili, že prastaří duchové žijí ve stromech a tím, že na strom zaťukají, si je přivolají na pomoc. Klepalo se hlavně do dubu, fungovat ale mělo každé dřevo. Odtud pochází pověra klepání na dřevo.

Jaký má tato pověra a rituál účinek? Může mít klepání na dřevo nadpřirozený účinek? Ano, ale pro člověka negativní. Tímto rituálem lidé k sobě přivolají temné síly (satana a jeho démony). Každému musí být jasné, že samotný rituál klepání na dřevo, nemůže nic zhmotnit (udržet postavení v zaměstnání, nepřijít o peníze atd.). Pokud si někdo myslí (má v to víru), že klepání na dřevo, dokáže mít nadpřirozenou moc, zve do svého života démony. Je potřeba si uvědomit, že satan a jeho démoni skutečně existují! Jde o duchy, kteří člověka klamou, odvádějí ho od pravdy a poznání pravého Boha. Tyto temné síly to s žádným člověkem nemyslí dobře!

Závěr
Je paradoxní a smutné, že nevěřící lidé raději věří kdejaké pověře, než evangeliu Ježíše Krista. Je smutné a hříšné, když této pověře věří křesťané. Pokud tyto rituály vykonává křesťan, nespoléhají na pomoc Boha, ale na tu druhou stranu – démony. Křesťané se tímto rituálem dobrovolně otevírají vlivu démonických sil.

Pravda o pověře klepání na dřevo je taková, že se ve skutečnosti jedná o okultní rituály. Určitě ruce pryč od různých pověr, okultních rituálů a magických předmětů, které mají přinést štěstí nebo odpudit neštěstí. Za tímto se vždycky maskují démoni, kteří chtějí člověka ničit!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15