Pouštění draků

Létající drak v mnoha podobách je létající zařízení spojené šňůrou se zemí, které se ve vzduchu udržuje bez vlastního pohonu, pouze na základě aerodynamických sil. Většina dnešních lidí bere pouštění draků jako zábavu.

Kde má pouštění draků původ?
Pokud se podíváme na původ této formy zábavy, zjistíme, že se o žádnou zábavnou činnost nejednalo. Pouštění draků má původ v Číně. Létající drak měl plnit kultovní a náboženskou funkci, neboť lidé věřili, že se prostřednictvím létajícího draka dá spojit s falešnými bohy.

Drak v Bibli
Koho v Bibli symbolizuje drak, had? Ďábla!

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,9

Bible hovoří o zlém duchu (ďáblu), který mocně ovládá ovzduší a působí ve svévolnících:

„I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech.“
Bible 21, Efeským 2,1-2

Závěr
Pouštěním draka ve vzduchu člověk odkazuje na falešného boha, který se nazývá ďábel! Chcete odkazovat na zlou bytost, která všemožně škodí lidem? Chcete vyvyšovat arcilháře a vraha, který, kdyby mohl (nad ním je svrchovaný Bůh), by vás okamžitě zabil?

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44