Žijeme v době, kdy se satan neskrývá!

Žijeme v době, kdy se satan neskrývá! Přesto ho mnoho lidí vůbec nevidí.

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,9