Gesto „OK“ odkazuje k antikristovství a ďáblu!

Víte o tom, že gesto „OK“, tvořeném spojeným palcem a ukazováčkem se vztyčenými zbylými prsty, ve skutečnosti znamená číslo 666? Číslo 666 odkazuje ke zlu! Číslo 666 propaguje, vyvyšuje a uctívá antikristovství, antikristovské bytosti, ďábla a jeho démony!

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
Bible 21, Zjevení 13,15-18

Pokud někdo toto gesto používá (nevědomě nebo cíleně), odkazuje na zlo! Hlavní antikrist ďábel se rád nechává vyvyšovat a uctívat. Proto je číslo 666 zakomponováno do mnohého světské, okultního a náboženského. Číslo 666 skrytě nebo neskrytě vidíme v okultismu, v symbolice, v logách firem, v hudebním a filmovém průmyslu, na výrobcích, v politice…

Opravdu chceš odkazovat na zlo a uctívat ho?