Je Papež František Antikrist?

Je Papež František (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio) Antikrist (666), o kterém se zmiňuje Bible?

Bible:

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible 21, Zjevení Janovo 13, 16-18

Pojďme se podívat na některá fakta:
1/ V roce 2014 Papež František dal své požehnání RFID čipům. Dokonce je nazval Božím požehnáním pro lidstvo! Citát papeže: „Pozorně jsme studovali Písmo svaté a mohu jednoznačně říct, že není nic, co by aspoň trochu naznačovalo, že RFID čipy jsou z jakéhokoli pohledu satanistické. Naopak, tyto technologie jsou požehnáním od samotného Boha, dané lidstvu k vyřešení mnoha světových chorob“.

2/ Papež neodsuzuje rozvedené ani homosexuály. Dokonce veřejně říká, že církev by se měla homosexuálům omluvit!

3/ Papež uznal evoluci a teorii velkého třesku. Článek zde.

Také kroutíte hlavou nad výroky papeže? Taky si říkáte, že ten člověk snad nezná Bibli? Já si tuto otázku kladu pořád. Evidentní je, že Papež František je pod velkou mocí satana.

Modleme se za papeže a všechny katolické spiritisty!

Můj názor
Je Papež František hlavní Antikrist, který bude na konci věků ovládat lidstvo? Není pochyb o tom, že římsko-katolická církev je satanův projekt, že Papež František je člověk, kterého ovládá satan. Nemyslím si však, že je to biblický Antikrist ze Zjevení. Může to být (rozsuzujte!) falešný prorok, o kterém hovoří Zjevení: „Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha“. Tento falešný prorok bude zajat a uvržen do ohnivého jezera: Zjevení 20,10: „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků“.

Kdo je Antikrist ze Zjevení?
Jisté je, že Antikrist musí být člověk nebo skupina lidí: „Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka“. Osobně se domnívám, že to bude nějaký bankéř (nebo skupina finančníků), který žije ve významné rodině, která prostřednictvím svých finančních společností půjčuje světovým vládám peníze (financuje schodkové rozpočty a tím je ovládá). To je ale samozřejmě pouze můj názor. Rozsuzujte!

Není potřeba bádat, kdo je nebo bude Antikrist! Každý křesťan by se měl v prvé řadě soustředit na Krista. Křesťané mají bdít a očekávat Kristův příchod. Křesťané nemají stanovovat období Ježíšova druhého příchodu!

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7