Je Papež František antikrist?

Je Papež František (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio) antikrist?

Pojďme se podívat na některá fakta:
1/ V roce 2014 Papež František dal své požehnání RFID čipům. Dokonce je nazval Božím požehnáním pro lidstvo! Citát papeže: „Pozorně jsme studovali Písmo svaté a mohu jednoznačně říct, že není nic, co by aspoň trochu naznačovalo, že RFID čipy jsou z jakéhokoli pohledu satanistické. Naopak, tyto technologie jsou požehnáním od samotného Boha, dané lidstvu k vyřešení mnoha světových chorob“.

2/ Papež neodsuzuje rozvedené ani homosexuály. Dokonce veřejně říká, že církev by se měla homosexuálům omluvit!

3/ Papež uznal evoluci a teorii velkého třesku. Článek zde.

4/ Papež si pozval okultisty přímo do Vatikánu a nechal je tam dělat okultní rituál! Článek zde.

Také kroutíte hlavou nad výroky a skutky papeže? Taky si říkáte, že ten člověk snad nezná Bibli? Já si tuto otázku kladu pořád. Evidentní je, že Papež František je pod velkou mocí satana.

Modleme se za papeže a všechny římské katolíky!

Je Papež František antikrist?
Antikrist je každý nevěřící a každý pseudokřesťan. Papež František je antikrist, protože nezůstává v Kristově učení. Papež František zachází dál v Kristově učení, čímž ztrácí pravého Boha. Pokud někdo podlehne učení Římsko-katolické církve (nebo jinému falešnému křesťanskému směru), ztrácí Boha a stává se z něj antikrist! Antikrist je každý, kdo nepřijímá pravého Krista, kdo opouští Kristovo učení a má víru v cizího boha. Podle papeže vidíme, že to může být člověk, který si říká křesťan!

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9