Když se voda po celém světě mění v červenou

Řeky, jezera a oceány po celém světě červenají. Předznamenává to snad konec světa?

Vody v řekách a jezerech se od roku 2011 v řadách zemí po celém světě (Afrika, Francie, Čína, USA, Indie, Rusko…) mění v červenou. Lidé přesně neví, co to způsobuje.

Jsou červené vody Boží znamení, o kterém se píše v Bibli?

„Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“
Bible, Zjevení 8,8-9

„Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev“
Bible 21, Zjevení 16,4

Fotografie červených vod:

red water

red water

red water

Video: Když se voda po celém světě mění v červenou
Nahlaste nám prosím nefunkční video