Když se voda po celém světě mění v červenou

Proč jsou červené řeky, jezera a oceány? Předznamenává to snad konec světa?

Vody v řekách a jezerech se od roku 2011 v řadách zemí po celém světě (Afrika, Francie, Čína, USA, Indie, Rusko…) mění v červenou. Bezbožní lidé přesně neví, co to způsobuje. Někdo říká, že je to květ řasy. Jak ale v ledové vodě může kvést řasa? To je pochopitelně nesmysl. Je to Boží znamení – znamení toho, že žijeme v posledních časech. Konec světa (druhý příchod Ježíše) se nezadržitelně blíží!

red water

red water

red water

Nahlaste nám prosím nefunkční video

Osobně se domnívám, že tyto červené řeky a jezera, je znamení druhé polnice:

„Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“
Bible, Zjevení 8,8-9

Dalším znamením brzkého Ježíšova příchodu jsou také zvuky polnic, které zní celou zemí, videa zde.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, 2. Petr 3,9-12