Co je to modlitba? Jak má vypadat správná modlitba?

Nevíte, jak se modlit? Jak má vypadat správná modlitba?

Co je to modlitba? Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Nic víc za tím nehledejte. Modlitba slouží k budování vztahu s Bohem. K modlitbě přistupuj v Duchu, v úctě, klidu a pokoře. V modlitbě pros Boha, děkuj Mu, chval Ho… Můžeš se modlit za ostatní lidi, národy, politiky, za uzdravení, požehnání…

Bezmyšlenkovité odříkávání předepsaného textu není upřímná modlitba!

Kde se mám modlit?
K modlitbě nepotřebujete žádný kostel, už vůbec ne tzv. růženec. Římští katolíci tvrdí, že růženec je mocná zbraň křesťana. To je strašná lež! V Bibli nestojí, že mají křesťané  tyto předměty používat. Pokud se někdo modlí pomocí růžence, vykonává závadný nebiblický rituál. Každým nebiblickým rituálem k sobě zveme démony!

Pokud se chcete modlit k Bohu, stačí si najít klidný koutek doma a upřímně hovořit s Bohem právě tak, jak to zrovna cítíš. Modlit se můžeš venku při procházce, v lese, na rybách…

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible, Matouš 6,6

Ježíš Kristus řekl:

„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“
Bible, Matouš 7,7 – 11

Ježíš vysvětloval, jak má vypadat správná modlitba:

„Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pokrytci; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“
Bible, Matouš 6,7-8