Lávové kameny

Lávové kameny (láva) je roztavená hornina, která vychází při sopečných erupcích na povrch země. Lávové kameny používali američtí Indiáni, Číňané, Mayové i staří Inkové. Indiáni věřili, že kameny mají duši a že mohou vrátit zpět to, co bylo ztraceno, používali je k léčbě různých onemocnění, ale i jako duchovní nástroje (mj. při kmenových rituálech), které jim pomáhali nalézt harmonii a rovnováhu. Lávový kámen je pro některé dnešní lidi léčebným kamenem, který teplem a mimořádnou energetickou vibrací výrazně ovlivňuje svalovou tkáň. Lávový kámen je také magickým předmětem, který má člověku nadpřirozeně přinést ochranu, životní energii, pocit bezpečí, sebevědomí, odvahu… Lávové kameny doporučují, v souvislosti se silnou pozitivní energií, i někteří čeští lékaři a fyzioterapeuti. Tito lidé svým pacientům doporučují masáž lávovými kameny.

Masáž lávovými kameny

Masáž lávovými kameny
Než si zajdete na masáž lávovými kameny, nejprve si promluvte s člověkem, který masáž vykonává! Pokud se masáž lávovými kameny provádí s tím, že je kámen považován za magický předmět, který má díky nějaké energii něco nadpřirozeně udělat (např. léčit), je to silně závadné (démonické). Jde o druh alternativní medicíny. Například toto je závadné:

„K masážím jsou lávové kameny vhodné jednak kvůli tomu, že dlouho drží teplo (před použitím se nahřívají na teplotu kolem 50 °C) a jednak pro svoje léčivé vyzařování (mají vysokou energetickou vibraci).“

„Teplo z kamenů se klientovi rozlije po celém těle a celkově ho uvolňuje. Tělo je masírováno střídavě kameny i bez nich, aplikují se aromatické léčivé oleje. Účinky masáže jsou nezapomenutelným zážitkem a působí ještě několik dní po jejím provedení. Kameny zároveň s teplem předávají velmi silnou energetickou vibraci a ovlivňují tak meridiány – energetické cesty vedoucí od konečků prstů až k našim vnitřním orgánům.

Pokud má ohřátý kámen uvolnit postižené místo výhradně díky své teplotě (je vnímán podobně jako hřejivý gelový obklad), není to závadné.

Jaké hrozí nebezpečí?
Magie ve všech podobách, magické předměty (kameny pro zdraví, kominíček pro štěstí, lapač snů, růženec…), pozitivní energie, kosmická energie, čakry, aura, akupunktura, jóga…, to všechno je démonické (závadné)! To znamená, že jde o učení démonů – démoni učí lidi podvodu. Lidé, kteří mají víru v nějaký démonský podvod, nebo ho dokonce ve svém životě praktikují (cvičí jógu, modlí se k andělům…), mají duchovní problémy. To může vyvrcholit duševní nemocí, přenosem démonické bytosti do člověka!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Co mám dělat?
Všechny magické předměty, démonskou symboliku, vyhoď. Nikomu to nedávej! Zřekni se tohoto zla a v pokojíku volej Ježíše Krista , který je spása, cesta a pravda a život. Více Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6