Karma

Co je karma
Karma je zákon příčiny a následků, vaše jednání, činy, akce vytvářejí vaší budoucnost. Karma znamená, že každá naše myšlenka, slovo nebo emoce, má vždy odezvu v hmotném světě. Tento zákon platí bez rozdílu pro každého člověka, ať se jim člověk řídí nebo ho ignoruje. Karmou dnes a denně prochází každý člověk. Karmická síla je probuzena k životu nějakým lidským skutkem. Tento skutek vyvolává v hmotném světě nějakou sílu, která se k člověku vrací zpět. Tato síla může být přetvořena, změněna, pozastavena, nikdy nemůže být zničena. Karma je pro člověka velmi pozitivní, neboť je to prostředek k tomu, aby se člověk neblokoval v růstu. Důležité je znát karmické zákony a žít s nimi v souladu.

Karma je úzce spjata s minulými životy (reinkarnace), karmickou zátěží z minulých životů. Dobré skutky vám jsou opláceny stejnou měrou, za ty špatné se vám dostane vícenásobné odplaty – ať už v tomto, nebo v některém z vašich dalších životů. Pokud chcete svou karmu odčinit co nejdříve a dosáhnout tak nirvány (vyvázání se z koloběhu reinkarnací), můžete na tom zapracovat už v tomto životě. Karmický dluh poutá lidskou duši k pozemskému životu a nutí ji znovu a znovu přicházet na tento svět. Lidská duše se vrací zpátky na Zem, aby splatila svůj karmický dluh z minulého života a pokračovala ve své cestě v uzdravování.

Myšlenka reinkarnace je ústředním bodem hinduismu a buddhismu.

Pravda o karmě
Karma, čistit karmu, kosmický zákon karmy, karmická zátěž z minulých životů, karminický dluh, reinkarnace, to všechno jsou démonsko-lidské smyšlené pojmy – nic takového neexistuje. Karma je fantasmagorické učení, které vede člověka do klamu a k ďáblu a jeho démonům. Démonští demagogové lidem nalhávají, že na nich leží neexistující „karmická zátěž“, kterou v dalším životě mohou napravit, když budou fyzicky i duchovně trpět. Karmické předurčení vede oklamané lidi k apatii, odevzdanosti, často i do depresí. Většina z těchto lidí netuší, že poslušně a dobrovolně odevzdala svůj život zlomyslným démonům, jejichž velkým cílem je udělat z člověka ovládanou loutku.

V karmě je bohem sám člověk a jeho pýcha. To je opak křesťanství. V karmě (obecně v magii) je vyvyšován člověk, jeho skutky, v křesťanství Bůh Stvořitel.

Karma, reinkarnace je démonská past na lidi. Karma je druh magie, která vede člověka do otroctví, modloslužby a duchovních problémů!