Tantrická masáž

Co je to tantrická masáž? Jsou tantrické masáže v něčem nebezpečné?

Tantrická masáž
Tantrická masáž (zkráceně tantra) je energetická masáž, která pracuje s dotekem a sexuální energií. Jde o nestandartní masáž, která v sobě spojuje prvky starodávných tantricko-taoistických technik a klasické masáže. Je to zároveň erotická masáž, ovšem ne s „kompletním“ sexem. Smyslem tantry je naprosté uvolnění těla a sexuální vzrušení, ne však vyvrcholení (i když může nastat). Tuto proceduru podstupují muži, ženy i páry.

Energie v tantře
V tantře se ve spojení se speciálními cviky nebo masírováním, pracuje s „energií“. Někteří „cvičitelé“ hovoří o bioenergii, životní energii, reiki. Jiní pracují s tzv. sexuální energií. Má jít o energii vzniku a tvoření, nadpřirozenou sílu, která oživuje lidské tělo. Sexuální energie pracuje s energetickými místy (tzv. čakry) a má „nabíjet lidské tělo“.

Pravda o tantrické masáži
Práce s neznámou, nadpřirozenou „energií“ je vždycky démonická – člověk svolává a uctívá božstvo (padlé anděly – démony). Důsledek takového jednání je, že člověk nevědomky dává démonům povolení k duchovnímu teroru. Démoni mohou dát člověku krátkodobé skvělé prožitky (podobně jako je to například v józe), ale později je člověk duchovně terorizován, dokonce může dojít k posednutí démonem.

Další věc je, že součástí tantry jsou rozsvícené svíčky (jako během satanských rituálů), vybraná (uvolňující, relaxační – démonská) hudba apod. To má člověka dovést do stavu transu (jako během hypnózy). V tomto stavu je člověk lépe ovladatelný, manipulovatelný (démony).

A další věc je, že může jít o druh smilstva nebo cizoložství. Zpravidla si totiž klient může masérku či maséra  vybrat předem (jak se mu líbí). Také je tady fakt, že může dojít (po souhlasu klienta) k masáži intimních partií…

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“
Bible 21, Matouš 5,27-28

Závěr
Tantrická masáž je pro každého člověka duchovně nebezpečná, neboť je to druh okultismu. Co se týče masérek a masérů, jde nejen o vykonavatele okultismu, ale také o prostitutky a prostituty. Místa, kde se tantrické masáže provozují, jsou erotické salony.

Pokud jsi byl/a na tantrické masáži, čiň pravé pokání (hřích poznat, vyznat a opustit)!

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Bible 21, Marek 1,15