Co je psychotronika, proutkaření? Zlo, okultismus!

Praktikování okultismu je hřích a duchovně nebezpečné. Praktikování okultismu velmi často vede k posedlosti démonem! Co je okultismus? Astrologie, věštění, horoskopy, spiritismus, kouzlení, čarodějnictví, psychotronika, woodoo, jasnovidectví, kabala, magie, trancendentální meditace, telekineze, reiki, proutkaření, jóga, homeopatie, hypnóza a mnoho dalšího. Bible tyto praktiky zakazuje:

„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Bible, Deuteronomium 18,10 – 12

Osobní zkušenost s okultismem má Martin Ševčík, který se v minulosti zabýval proutkařením, psychotronikou a jasnovidectvím. Pojďme se podívat na zpověď člověka, který sloužil temným silám.

Martin Ševčík:

„Já jsem věděl, že ten proutek dokáže rozlišit kvalitu pitné vody, i když ten pramen ještě nebyl nalezen. Nejdřív jsem chodil po pozemku a říkal jsem si v duchu: Hledám pramen pitné vody pro kojence. Když proutek zareagoval v jednom místě, tak jsem tam zapíchl praporek a pokračoval jsem o kousek vedle, abych ten pramen vytrasoval jak teče přes pozemek.“

„Co musí proutkař udělat, aby mu proutek dal ty potřebné informace, které hledá? Musí se ten proutkař správně zeptat. Proutky fungují na principu kladení otázek. Abych to upřesnil: Proutky fungují na principu doptávání se.  A to je přesně způsob, jakým psychotronika funguje. (…) Když jsem tohle pochopil, tak jsem si říkal, co je zdrojem těch informací? Co proutkaři dodává informace, na které se ptá? Zdrojem těch informací v psychotronice není žádné záření, ani elektromagnetické pole, ani energie. Ale něco, co má inteligenci. (…) Já jsem pochopil, že za psychotronikou stojí inteligence, která přemýšlí a dává informace jako inteligentní živá bytost.“

„Začal jsem pátrat v Bibli, kde se mluví o tom, že člověk dělal zázraky a já jsem pátral po tom jak se to dělo. Jedno z míst, těch míst je v Bibli celá řada, jedno z míst je evangelium Matoušovo, 10 kapitola, první verš: „Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.“. Takže těch 12 lidí nemělo žádné nadpřirozené schopnosti, oni potřebovali od někoho ty schopnosti dostat, aby mohli dělat nadpřirozené věci. A já jsem z toho pochopil, že žádný člověk na světě, nikdy neměl, a nemá, a nebude mít, nadpřirozené schopnosti sám ze sebe. Vždycky je má propůjčené od nějaké inteligentní bytosti.“

„Já jsem pochopil, že za psychotronikou stojí strana zla.  (…) Začal jsem rozumět tomu, proč se můj charakter začal měnit – já jsem začal ztrácet soucit s druhými lidmi…“

„…za psychotronikou, za léčitelstvím, za jasnovidectvím, za proutky a kyvadlem stojí inteligentní bytosti, které jsou Bohu nepřátelské. Tak jsem pochopil, že jsou nepřátelské i člověku.“

Více Martin Ševčík ve videu…

Nahlaste nám prosím nefunkční video