Léčitel Bruno Gröning byl ďáblův služebník!

Kdo byl ve skutečnosti Bruno Gröning? Jakou silou léčil? Je Kruh přátel Bruna Gröninga v nečem nebezpečný? Odpovědi na tyto otázky naleznete v našem článku.

Bruno Gröning
Bruno Gröning (1906-1959) byl jedním z nejznámnějších „zázračných léčitelů“ 20. století. Uzdravoval z nemocí děti, dospělé i zvířata. Svá uzdravení vždy připisoval Bohu Stvořiteli. Gröning často říkal: „Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí! Bůh je největší lékař“. Už během jeho dětství a mládí docházelo k neobvyklým uzdravením. Z 30. let pochází první zprávy dobových svědků o uzdraveních z rakoviny, slepoty, hluchoty, ochrnutí… Gröning se stal známým na jaře roku 1949 díky uzdravení devítiletého chlapce z Herfordu trpícího progresivní svalovou dystrofií. Rodiče o uzdravení promluvili na veřejnosti a již brzy proudily davy nemocných do malého westfálského městečka. Novinové články se předháněly. Mluvilo se o senzačních uzdraveních a nápor nemocných byl stále větší.

Gröning tvrdil, že mu bylo Bohem Stvořitelem zjeveno, že se stal tím vyvoleným, kdo přes „božskou energii“ bude lidem zprostředkovávat uzdravení. Někdy uzdravení nastalo tak, že Gröning před davem vstoupil na balkón a řekl: „Vstaňte, vy chromí. Můžete chodit!“. Ne každý byl však uzdraven! Gröning neustále zdůrazňoval, že neléčí on, nýbrž Bůh Stvořitel. Bruno Gröning byl katolický křesťan, a když vedl přednášky před křesťany, mluvil také o Kristu a odkazoval na něj. Zároveň ale stále znovu zdůrazňoval, že přišel pro všechny lidi bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, národnosti nebo barvy pleti. Během svého působení nikdy nebral peníze za uzdravení.

„A prosím nikdy neříkejte, že jsem vás uzdravil. Komu se dostalo pomoci, ten ať za to děkuje pánu Bohu. Já nejsem nic, náš pán Bůh je vše! Ne, já jsem jen malý zprostředkovatel, nic víc.“
Bruno Gröning

Kruh přátel Bruna Gröninga
Gröning k nemocným hovořil, neošetřoval je, nýbrž je vyzýval, aby na svou nemoc už nemysleli, aby se místo toho zaposlouchali do svého těla. Na základě jeho učení dnes funguje náboženské hnutí, které se jmenuje Kruh přátel Bruna Gröninga (dále jen Kruh). Toto hnutí je zastoupeno na všech kontinentech a má společenství ve více než stovce zemí. Jeho členové hledají pomoc a uzdravení duchovní cestou prostřednictvím učení Bruna Gröninga. Členové tohoto spolku často říkají, že Bůh stvořil člověka hezkého, dobrého a zdravého. Takového ho chce i mít. V Kruhu se pracuje s „všudypřítomnou božskou energií“ zvanou Heilstrom, která je údajně všude kolem nás a člověk se ji musí jen naučit správným postojem těla a mysli přijímat do svého těla. V Kruhu se medituje a povolává již mrtvý léčitel na pomoc. V podstatě se jedná o spiritistickou seanci!

Kruh je nebezpečný v tom, že láká hodně nevědomých lidí do pasti. Největší nebezpečí spočívá v tom, že oklamaní lidé si neuvědomují, s jakými silami přicházejí do styku. Jde o démonské síly, které dovedou člověka do zkázy! Oklamaní lidé si myslí, že přes učení Bruna Gröninga a jeho osobu, přistupují k Bohu Stvořiteli. Prosím vás, jediný prostředník a cesta k biblickému Bohu je Pán Ježíš Kristus! Ne tedy mrtvý léčitel Bruno Gröening, ani žádná Marie, svatí…

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

Mnoho lidí hledá v Kruhu pomoc a uzdravení, avšak jen zlomek procenta z těchto pomoc hledajících své uzdravení skutečně obdrží. Pokud k uzdravení dojde, „uzdravuje“ démon! Démonické „uzdravení“ zpravidla funguje tak, že démon „pustí“ nemoc, kterou sám způsobil a podporuje. Co se týče vyléčených z různých nemocí pomocí „božské energie“, je potřeba zmínit, že jde často o zmanipulované informace. Lékařské zprávy, které mají potvrzovat uzdravení, lze označit za nevěrohodné, neboť lékaři, kteří tyto zprávy vystavují, jsou členové Kruhu. Málokdo hovoří o tom, že „uzdravení“ mají těžké psychické problémy. Další věc, která se zamlčuje, je fakt, že mnozí o své „uzdravení“ časem přišli.

Bruno Gröning byl ďáblův služebník!
Je nezpochybnitelné, že uzdravení přes Bruna Gröninga a „božskou energii“, byla a jsou démonická. Všimněte si níže uvedené fotografie – Gröning měl obrovitě nafouklý krk. To měl pokaždé, když působil na shromážděních. Gröning si tento jev vysvětloval tak, že přes něj proudí „božská energie“, kterou v tak velkém množství manifestoval lidem. Je zjevné, že se jednalo o démonický doprovodný jev. Gröning podle úmrtního listu zemřel na rakovinu. Ovšem lékař, který Gröninga naposledy operoval, prohlásil: „Zkáza v Brunově těle je strašná, je to následek absolutního vnitřního spálení. Jak mohl tak dlouho žít, aniž by trpěl nepředstavitelnými bolestmi, to je mi velkou hádankou.“. Zajímavé je, že Gröning roky před svou smrtí říkal: „Když mi bude moje působení neustále zakazováno, vnitřně shořím.“.

Bruno Gröning
Bruno Gröning

Video: Léčitel Bruno Gröning byl ďáblův služebník!

Ne vše, co je duchovní, je nutně Boží!
Učení Bruna Gröninga je pro člověka nebezpečné, neboť vás zavede k démonům. Bruno Gröning byl okultista, přes něhož se démonická  moc silně manifestovala. Je neuvěřitelné, že i dnes má desítky tisíc následovníků. Jedním z nich je český filmový a divadelní herec Jaroslav Dušek. Na druhou stranu se není čemu divit, vždyť dneska zažíváme doslova explozi okultismu (astrologie, horoskopy, lidové léčitelství, akupunktura, jóga…).

Všechno si prověřujte! Nevěřte každému, kdo hovoří o Bohu Stvořiteli, o Ježíši Kristu. Bible nás upozorňuje na falešné křesťany, kteří ve jménu falešného krista, dělají falešné zázraky. Problém je v tom, když tito „křesťané“ věří ve falešného krista a ve jménu tohoto falešného boha konají falešné zázraky. Falešných kristů a bohů je všude mnoho!

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ

“Všechno prověřujte; dobrého se držte,”
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1. Jan 4,1

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23