Byl František Ferda šarlatán?

František Ferda
František Ferda (1915-1991) byl římskokatolický kněz a lidový léčitel, který pomocí jasnovidné metody stanovoval diagnózy. Byl schopen na dálku stanovit diagnózu pacienta, příčinu a vývoj jeho onemocnění. Jeho schopnost sahala do minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Dokázal se nadpřirozeně „napojit“ na člověka a získávat informace o jeho zdravotním stavu. Poté vybral nejvhodnější přírodní léky a postup léčby. Stačil mu pouhý pohled na pacienta. Pokud pacient nebyl fyzicky přítomen, stačila jeho fotografie, rukou psaná kartička s osobními daty nebo pouhé „silné soustředění“.

„Mám pocit jako bych ze sebe vyslal paprsek zelené barvy, který se rychle klikatě pohybuje, a pak se naráz zastaví. Tak dojde k mému spojení s tím člověkem“
František Ferda

František Ferda

Takto popsat svůj první jasnovidný zážitek:

„Náhle jsem ucítil, že se se mnou točí svět, zdálo se mi, jako bych se kamsi propadal, už jsem ani tělo necítil, ale mysl byla jasná. Pojednou jsem přesně věděl, že pacientka trpí ledvinovými kameny a rozpoznal jsem jejich počet i umístění“
František Ferda

Ferda byl opakovaně prověřen na zahraničních vědeckých kongresech, kde na přání vědců diagnostikoval pro něj neznámé lidi. Vědecký tým jeho diagnózy následně laboratorně prověřoval. Léčitel údajně všechny přítomné ohromil přesnými údaji, např. počtem krvinek, stupněm krevního tlaku, lokalizací zánětů, apod.

Ferda zemřel v roce 1991 na rakovinu plic.

Jaká je pravda?
Ferda provozoval alternativní medicínu, šarlatánství a okultismus. Mimosmyslové vnímání, jasnovidectví, to je okultismus. Každý okultismus je úzce spojen s ďáblem a jeho démony! Ferda disponoval démonickou mocí. Informace o zdravotním stavu získával od démonů – channeling. Uzdravení lidí, pokud se opravdu dělo (?), bylo od démonů. Nešlo však o uzdravení v pravém slova smyslu. Zpravidla je to tak, že démon „pustí“ onemocnění, které sám způsobuje. To vše za účelem svádění lidí k hříchu a zasvěcení se jim. Po tomto „uzdravení“ často přijde jiná (horší) nemoc, nastanou psychické problémy, těžké duchovní stavy… Žádný démon to s člověkem nemyslí dobře!

Stejně jako léčitelka Božena Kamenická, tak i Ferda měl zjevnou oční vadu (nosil brýle). Proč se sám nevyléčil? Navíc zemřel na rakovinu plic. Protože jeho bylinkářské recepty byla pouhá zástěrka pro démonské rituály. Bůh dal lidem bylinky. Lidé mohou bylinky používat k léčbě různých neduhů, ale toto nesmí být spojeno se závadnými duchovními rituály.

Doporučení
Všechny druhy alternativní medicíny (homeopatie, reiki, čínská medicína…) striktně odmítejte, neboť jde o duchovně nebezpečné techniky!