Tajemný hrad Houska

Je hrad Houska brána do jiného světa, brána do pekel? Opravdu se na Housce dějí paranormální jevy?

Houska je renesančně přestavěný raně gotický hrad, který leží ve východní části Kokořínských lesů. Postaven je na lesnatém svahu pískovce, jehož stěny spadají na třech stranách svisle dolů. Jedná se o nejzáhadnější hrad v ČR. Zajímavostí je, že nikdo přesně neví, kdo, kdy a proč ho postavil. Pro historiky je nepochopitelné, proč byl zbudován v pusté krajině, v neosídleném území.

Brána do „pekla“
Podle kroniky měla na tomto místě puknout zem a ve skále vzniknout hluboká trhlina, ze které měli na povrch vylézat ďábelská stvoření. Díky této pověsti to měla být brána do „pekla“ (místa, kde jsou hříšníci v tělech mučeni démony). Hlubokou průrvu mělo utěsnit velké množství zeminy, což se nepodařilo. Zásyp potvrzují moderní přístroje. Díky neúspěšnému zásypu byla na místě vybudovaná rozsáhlá kaple, která byla vysvěcena. Dnes se tato kaple nachází uprostřed hradu, kam se chodí dolů po schodech. V prostorách kaple se nachází velmi zajímavá malba levoruké lukostřelkyně, která vypadá jako napůl člověk, napůl zvíře. Jde o světový unikát. Ve středověku bylo užívání levé ruky pokládáno za znamení ďábla. Na bočních stěnách jsou zobrazeny výjevy z života Panny Marie a zobrazení archanděla Michaela. Hrad je dodnes některými lidmi považován za „špunt brány do pekla“.

Tajemná keltská malba
V prostorách hradu Houska se nalézá tajemný keltský ornament, fragment malby, starší než je sám hrad. Jedná se o pohanský keltský symbol, který se podobá keltskému slunečnímu kultu. Keltové jsou dodnes považováni za jedním z nejtajemnějších evropských národů. Existoval u nich kult lebek: hlavy zabitých nepřátel přinášeli jako oběti bohům a zdobili jimi kultická místa.

Důraz na tajemno a „peklo“
Hrad Houska byl odedávna zván branou do „pekla“ a do jiných časů. Dneska tomu není jinak. Dnešní propagace klade důraz na tajemno, „peklo“. Prý se tady dějí paranormální jevy. Kolují historky, že se tady lidem zjevují přízraky, duchové, lidé prý tady slyší záhadné zvuky… Faktem je, že v prostorách hradu naleznete strašidelnou (démonickou) expozici, která je nazvána „peklem“ (ručně vyřezávané démonické postavy atd.). Z lidského pohledu toto vidím jako marketingový tah, ovšem z pohledu křesťana, to beru tak, že je to oltář, který byl zhotoven pro ďábla a jeho démony. Ďábel se takto nechává majiteli, zaměstnanci a návštěvníky hradu uctívat.

Návštěvníci objektu
Některým návštěvníkům se prý během návštěvy hradu dělá nevolno. Podle některých je na hradě tajemná negativní energie, díky které například často vypovídají službu fotoaparáty, kamery nebo mobilní telefony. Přečetl jsem si diskuze návštěvníků hradu Houska. Je to zajímavé čtení. Pro některé to byla běžná návštěva starobylého objektu. Někteří skutečně potvrzují, že v kapli je lidem nevolno psychicky i fyzicky (tlak v těle, nevolnosti od žaludku atd.). Lidé také píší, že mají problém pořídit dobrou fotku, že fotoaparáty selhávají. Někteří hovoří o tom, že při běžném světle byla ve foťáku (na displeji) vidět jen mlha a tečky. Jiní zase, že se při dostatečné kapacitě baterie, přístroj pořád vypínal. Vše správně fungovalo až na parkovišti před hradem.

Houska a okultismus
Je pravděpodobné, že hrad Houska je místo, které celá staletí přitahovalo okultisty (keltská symbolika atd.). Všichni víme, že se nacisté zajímali o okultismus (alchymii, hypnózu, židovskou kabalu, telepatii atd.). Otázka je, co se zde přesně dělo v období druhé světové války, kdy hrad sloužil jako oblastní štáb jednotek SS. Ověřená fakta jsou taková, že sem byla navezena kvanta knih s okultní tématikou (především židovské a zednářské). Víme také, že tady působil německý vědec, kterému němečtí vojáci říkali „doktore“, který byl v posledních dnech vlády posádky SS na hradě zabit a zakopán pod Houskou.

Závěr
Je vysoce pravděpodobné, že hrad Houska je místo, které bylo zasvěcené (učiněné posvátným) démonům. Původní kaple byla nějakým rituálem zasvěcena archandělovi Michaelovi. Pravděpodobně šlo nebiblický rituál. Zasvětit místo démonům lze právě nebiblickým a okultním rituálem. Okultisté často zasvěcují sebe i místo démonům. Toto místo je pak působiště teritoriálních démonů, kteří zde demonstrují svou moc (vydávají se za různé duchy, sabotují techniku, způsobují noční zmatek, mdlobu u lidí, vytvářejí průvany, na podlaze a dalších místech vytvářejí kaluže krve atd.). Toto  se děje na mnoha místech po celém světě včetně České republiky! Zasvěcení může být vykonáno nevědomky a s dobrým úmyslem! Okultista si může myslet, že koná dobro, např. chce v místě vytvořit pozitivní energii. Vesmírná energie, energie universa, čakry, harmonizace duše a těla atd., všechno toto jsou krycí názvy a povely pro padlé anděly (démony)!!! Katolíci zasvěcují svými rituály mnoho míst démonům. Například zasvěcují místa Panně Marii. Prosím vás, Marie se u Boha nepřimlouvá za lidi! Nic takového v Bibli nenaleznete! Marie je mrtvá a čeká na vzkříšení jako mnoho dalších zemřelých křesťanů. Pokud se někdo modlí k Marii, modlí se k duchům zemřelých, což je okultismus! Pokud někdo zasvěcuje místo Panně Marii, zasvěcuje ho démonům (Zjevení Panny Marie v Garabandalu)!

Vzhledem k okolnostem, považuji hrad Housku za duchovně nebezpečné místo, kde se demonstrují teritoriální démoni. Je evidentní, že jsou zde někteří lidé a předměty pod silným démonickým útlakem.