Je Wikipedie cesta k pravdě?

Jak Wikipedie funguje? Kdo hlídá její kvalitu? Může tam každý napsat cokoliv?

Wikipedie
Řada dnešních lidí se mylně domnívá, že informace, které se nacházejí v internetové Wikipedii, jsou důvěryhodné, pravdivé. Pokud si zjistíte, jak Wikipedie funguje, budete její obsah brát s velkým nadhledem. Pravda je taková, že Wikipedie je veřejná encyklopedie, do které může psát otevřeně a bez jakéhokoliv předchozího schválení každý uživatel internetu. Je tedy velmi naivní si myslet, že Wikipedie je cesta k pravdě. Ve Wikipedii naleznete, jak do očí bijící lži, tak i mix pravdy se lží (polopravdu). Polopravda je ve finále nepravda!

Doporučené kázání k prostudování: Pozor na oblíbený ďáblův mix – 95% pravdy a 5% lži!

Ilustrační obrázek

Křesťané na Wikipedii
Je dost neuvěřitelné, že na Wikipedii píší i křesťané své scestné teorie. Například se tam dočtete, že dar Ducha hovořit „novými jazyky“ (glosolálie, Marek 16,17) je projev přenesené lidské mluvy do řeči andělů. V Písmu jasně stojí: „sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás…“ (Římanům 8,26-27)!

Doporučený článek a kázání k prostudování: Duch Svatý, Den Letnic

Co z toho plyne?
Wikipedie není zdroj pravdy (stejně jako média, televize, věda, škola atd.). Křesťan by se měl upínat na Boha (Bibli, modlitby), ne na světské nástroje, které zavádí k podvodu a nepravosti.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Bible 21, 1. Jan 2,15-17

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22