Seznam.cz jako propagátor satana

Seznam.cz je propagátor satana a jeho démonů

Propagovat „něco rohatého“, znamená propagovat, uctívat satana. Satanisté mají svého bafometa…

Satanský bafomet

Satana často propagují a uctívají lidi skrz symboliku: „vševidoucí oko“, „paroháč“, pentagram, hexagram, gesto „OK“, prokleté předměty

Jako křesťané se musíme se modlit za Seznam.cz a jeho majitele, ať nepodléhá tomu zlému, ať ho žádným způsobem nepropaguje… Modleme se za všechny lidi, kteří podléhají tomu zlému!