Seznam.cz jako propagátor satana

Seznam.cz je propagátor satana a jeho démonů…

Propagovat “něco rohatého”, znamená propagovat, uctívat satana. Satanisté mají svého bafometa…

Satanský bafomet

Satana lidé často propagují/uctívají skrz symboliku: „vševidoucí oko“, „paroháč“, pentagram, hexagram… Dokonce i někteří křesťané propagují satana (viz. papež)!

Jako křesťané se musíme se modlit za Seznam.cz a jeho majitele, ať nepodléhá tomu zlému a ať ho žádným způsobem nepropaguje. Modleme se za všechny lidi, kteří podléhají tomu zlému, ať odhalují pasti satana. Ať křesťané mají rozpoznání duchů atd.