Andělé, andílci, andělíčci, víly – figurky, které skrývají zlo

Dnešní kamenné a virtuální obchody jsou plné různých sošek a figurek (andělů, andílků, víl…) a dalších magických předmětů, které mají do vašeho domova přinést pohodu, lásku, štěstí, pozitivní energii… Obchodníci lákají potencionální zákazníky:

„Andělé, sošky, víly, figurky udělají z vašeho domova oázu klidu a pohody… Krásné bytové dekorace andělé s křídly, barokní andílci, vánoční andělé a dekorační figurky vám přinesou do vašeho domova lásku, štěstí, klid a pohodu… Naši andělíčci  jsou překrásnou dekorací, která přivede lásku a harmonii do každého domova…“

Může člověku nějaká soška nebo figurka (předmět) člověku přinést vnitřní klid, pohodu, lásku, štěstí? Ne. Stačí chvíli přemýšlet… Předmět, který je vyroben z nějakého materiálu, sám o sobě nemůže toto produkovat, zhmotňovat. Pokud vám někdo bude tvrdit, že ano, nehovoří pravdu. Proč tedy některé předměty dělají některým lidem „dobře“? Existuje okultní věda, která se nazývá talismanologie. Pomocí talismanologie je do různých předmětů rituálně vpravována „nadpřirozená energie“, která má přes „očarovaný“ předmět působit. Tato energie má za úkol ovlivňovat okolí předmětu včetně člověka. Talismanologie je ve skutečnosti o démonech, kteří to s lidmi nemyslí dobře. Jsou to démoni, kdo se skrývá za „pozitivní energií“, harmonizací těla a duše… Démon může dát člověku chvilkové euforické pocity, kdy je člověku skvěle, jde ale o falešné pocity, které se později změní v negativum (neklid, strach, úzkosti, beznaděj, deprese…).

Pokud jste zakoupili nějaký předmět s tím, že má mít nadpřirozenou (magickou) sílu, a vy tomu věříte, vaše víra otevřela bránu démonům, z vašeho bytu se s největší pravděpodobností stalo doupě démonů a z vás minimálně zmanipulovaný člověk! Co dělat? Okamžitě zlikviduj zmíněné předměty (nikomu je nedávej), čiň pokání a přijmi Krista za Pána Spasitele.

„Sochy jejich bohů spal. Nedychti po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se jí štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla klatbě.“
Bible 21, Deuteronomium 7,25-26