Benny Hinn a jeho démonické show

Benny Hinn je celosvětově známý kazatel, který spadá do křesťanského proudu Hnutí Víry. Hinn na svých výpravách údajně uzdravil mnoho lidí ze slepoty, hluchoty, rakoviny, AIDS a mnoha dalších závažných nemocí. Na udravujících zázracích si zakládá i Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Kenneth Copeland atd. V České republice je Benny Hinn známý knihou Dobré ráno, Duchu svatý. Pokud se podíváme na Hinnova videa na YouTube, zjistíme, že Hinn s oblibou používá manipulativní metody, tlak na lidi, sugesce, hypnózu, magii… Dále spatříme, jak lidé po jednotkách, desítkách či stovkách padají pod údajnou mocí Ducha Svatého. Tito lidé se válí na zemi, třesou se, křičí, svíjení se, vydávají zvířecí zvuky apod. Je to skutečně moc Ducha Svatého? Není! Je to magie démonů!

Video: Benny Hinn a jeho démonické show 1.

Video: Benny Hinn a jeho démonické show 2.

Benny Hinn je kazatel prosperity
Benny Hinn káže evangelium spojené s prosperitou. Díky své činnost nesmírně zbohatl. Bydlí v domě za několik desítek milionů dolarů, má vlastní letadlo… Je vysoce pravděpodobné, že tyto peníze nepocházejí od Boha. Vždyť Bibli stojí:

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Bible 21, Matouš 10,7-10

V Bibli jsme také upozorňováni na falešné proroky:

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

Démonická show pod drobnohledem
Dále se pojďme podívat na údajné padání pod mocí Ducha Svatého. Padání pod mocí Ducha Svatého je sice biblické, ale to, co dělá Hinn, není padání, ale bezohledné srážení lidí na znak (často nebiblickými příkazy – např. „oheň). Pokud tyto rituály rozsuzujeme v rámci Písem, dojdeme k tomu, že se jednoznačně jedná o závadné nebiblické rituály. Jde o démonická vystoupení (demonstrace démonické moci), na která je potřeba upozornit, protože lidé chodí na Benny Hinna v dobré víře. Více článek Srážení lidí nebiblickými příkazy.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible 21, 1.Jan 4,1

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,13-15

Modleme se za Benny Hinna
Modleme se za to, ať Benny Hinn pozná pravdu. Ať pozná, že jeho „výjimečné pomazání“ nepochází od Boha, ale od satana. Modleme se za všechny evangelisty prosperity (prosperita v uzdravení, finanční prosperita) z křesťanského proudu Hnutí Víry – Daniel Kolenda, Todd White, Joyce Meyer, John Hagee, Chris Oyakhilome, Joel Osteen, Jesse Duplantis…