Pravda o geopatogenních zónách

Co to je geopatogenní zóna? Ohrožují geopatogenní zóny zdraví lidí?

Geopatogenní zóna (patogenní zóna, dračí žíla) je označení údajných pásů na Zemi se zhoubnými účinky na lidské zdraví. O geopatogenní zóny se zajímají hlavně psychotronici a léčitelé.  Kde je geopatogenní zóna, tam má mít člověk zdravotní potíže – bolesti hlavy, špatný spánek, časté nevolnosti, popřípadě i vážná onemocnění.

Geopatogenní zónu (nepříznivé energetických pole) prý  nelze vyhledat jinak než psychotronicky (senzibilové, proutkaři). Tito lidé (likvidátoři  geopatogenních zón) nabízejí své služby, pochopitelně za úplatu. Vyrábějí se také různé předražené přístroje, které mají ve vaší domácnosti vyrušit tyto zóny a udělat tam pro člověka zdravé prostředí. Na likvidaci (odstínění) geopatogenních energetických polí se prodávají různé předměty (též velmi drahé). Jedná se o různé obrázky, symboly, skleněné předměty, drahé kameny, pyramidy, sítě, fólie, podložky do postele, zrcadla a další předměty. Někteří „odborníci“na geopatogenní zóny doporučují nosit magický předmět, který má rušit negativní zóny.

Pravda o geopatogenních zónách
Geopatogenní zóny ještě nikdo nijak a žádným přístrojem objektivně nezměřil. Hovoří o nich pouze různí senzibilové vybaveni proutky, kyvadélky, spirálami a dalšími nástroji. Geopatogenní zóny jsou podvod!

Vaše nemoci a problémy (podráždění, vyčerpaní, přerušovaný spánek atd.) nezpůsobují geopatogenní zóny. Tyto potíže často způsobuje elektrosmog (elektromagnetické znečištění prostředí). Elektrosmog vzniká působením frekvencí různých elektromagnetických polí, které nás obklopují. Jedná se o uměle vytvořené elektromagnetické pole, které vyzařují všechna elektrická zařízení, především vysílače mobilních a datových operátorů, vysokofrekvenční elektrická vedení, trafostanice, ale také veškeré elektrospotřebiče v domácnosti (televizory, počítače, rádia, mobilní telefony a další). Tyto frekvence se navzájem propojují, procházejí lidským tělem. To může mít za následek stres, podráždění, únavu, bolesti hlavy, poruchy spánku a mnoho dalšího.

Problémy ve vaší domácnosti, vaše zdravotní potíže, mohou též způsobovat teritoriální démoni. Teritoriální démoni se nacházejí na místech, která byla zasvěcená démonům. Zasvětit místo démonům lze mnoha způsoby, např. okultním rituálem (vyvoláváním duchů, meditací, cvičením jógy, věštěním budoucnosti atd.), umístěním předmětu, který má přinášet štěstí nebo ochraňovat od zlého (růženec, lapač snů, kominíček pro štěstí, svíčka pro štěstí, čtyřlístek pro štěstí, andílek pro ochranu…). Na místech, kde mají působnost teritoriální démoni, mohou lidé zažívají zvláštní duchovní pocity, mohou mít zdravotní problémy… Démoni se zde mohou i demonstrovat! Lidé mohou slyšet záhadné zvuky a hlasy, může docházet k přemisťování předmětů, démoni se mohou zjevovat, resp. se maskovat za nějakou postavu (zemřelého člověka, silueta v oknech, postava s kapucí, Marie) atd. Více článek O teritoriálních démonech.

Závěr
Geopatogenní zóny je podvod démonů! Démoni si vymýšlejí různé způsoby, jak oklamat člověka. Psychotronici, senzibilové, proutkaři, likvidátoři  geopatogenních zón, tito lidé jsou okultisté (Co je okultismus?), kteří spolupracují s démonickou bytostí (slyší hlasy – démoni jim našeptávají, démoni pohybují virgulí). Často je to nevědomá spolupráce. Démoni se rádi maskují za dobro, za pomocníky lidí. Likvidátoři  geopatogenních zón spolupracují s teritoriálními démony. Často je to tak, že likvidátor  geopatogenních zón (okultní rituál) vám váš byt nebo dům zasvětí vyšším démonům z hierarchie démonů. Vaše víra v podvod, dobrovolné vydání se démonům, jim to umožnilo.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15