Henochova kniha

O Henochově knize se říká, že byla napsána Henochem (Enochem) v předpotopních dobách, o kterém je zmínka v Božím slovu. Tuto knihu měl před zničením zachránit sám Noe.

„Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.“
Bible 21, Genesis 5,23-24

„Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: „zmizel, neboť ho Bůh vzal.“ Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence.“
Bible 21, Židům 11,5

Pravda o Henochově knize
Henochova kniha není žádná křesťanská kniha ani apokryf. Henochovu knihu rozhodně nenapsal Henoch (ani o něm nepojednává), o kterém se zmiňuje Bible. Jde o satanův podvod. Henochova kniha je předloha pro mnohé okultisty (spolupracovníky s démony), kteří z ní dodnes čerpají. Pravda je taková, že na tuto knihu navazují mnohé esoterické a okultní spisy. Odkazuje na ní i kabalistická kniha Zóhar, což je kabalistický spis obsahující mystický komentář k Tóře. Kabala je okultismus, židovské čarodějnictví!

Henochova kniha je okultní kniha, démonská slátanina, učení démonů. Démoni se nás pořád snaží podvádět, vyučovat nás, lživě vykládat Písmo (překrucování veršů, hereze). Démoni lidem s oblibou předkládají podvody, které se velmi podobají pravdě. Henochova kniha je jiná, je tam velká část lži (mnoho zjevných bludů), takže je to snadno odhalitelný podvod. Například v ní naleznete bludy o „Nefilim“ („obrech“), o kterých se píše v šesté kapitole knihy Genesis.

Doporučený článek k prostudování: Nefilim – potomci padlých andělů (démonů)?