Měl satan lidské nevěsty a potomky?

Měl satan lidské nevěsty a potomky? Obcoval satan s lidskými ženami? Plodil satan syny a dcery? Kdo je satan Satan je padlý anděl, který se vzepřel Bohu. Díky své vzpouře byl vyhozen z Nebe, s ním část vzpurných andělů, které […]

Číst více

Je „synem Božím“ myšlen démon?

Kdo byl „syn Boží“, o kterém čteme v Bibli? Byl to démon v těle, které bylo schopné obcovat s lidskými ženami? Je „syn Boží“ démon? Mnoho křesťanů (možná většina) se domnívá, že „synem Božím“ z Genesis šesté kapitoly, je myšlena […]

Číst více

Henochova kniha

O Henochově knize se říká, že byla napsána Henochem (Enochem) v předpotopních dobách, o kterém je zmínka v Božím slovu. Tuto knihu měl před zničením zachránit sám Noe. „Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil […]

Číst více