Herecké a hudební nebe

Do hereckého nebe odešla další ikona českého divadla a filmu… Slavná zpěvačka odešla do hudebního nebe… To se dozvídáme, když zemře nějaká slavná osobnost. Jaká je pravda o hereckém a hudebním nebi?

Když zemře nějaký známý herec nebo zpěvák, média i konkrétní lidé často říkají, že odešel do hereckého nebo hudebního nebe. Tak si říkám, co si pod tím představovat? Co tím nevěřící myslí? Existuje snad nějaký speciální prostor (reálné místo), kam se po pozemské smrti přemisťují herci a zpěváci? Na základě biblického rozsuzování musím říct, že je to satanův podvod. Nebe samozřejmě existuje, ne ale herecké nebo hudební. Existuje Nebe, které stvořil biblický Bůh, který také stvořil celou zemi a všechno co je na ní (včetně člověka).

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible 21, Genesis 1,1

Prohlášení a teorii o hereckém a hudebním nebi, beru jako velmi zavádějící. Beru to jako velebení a vyvyšování svévolníků, někdy i sebevrahů. Netvrdím, že všichni herci a hudebníci jednají svévolně, většina ale ano. Dneska vidíme, že někteří lidé mají herce a hudebníky za modlu. Prohlášení a teorie o hereckém a hudebním nebi, je často vyvyšování modly. To, že se někdo klaní hrobu zesnulého zpěváka Karla Gotta, to je otřesná modloslužba. Tím se lidé dostávají do zbytečného hříchu. Je to podobné jako římští katolíci, když se klaní malbám a sochám Marie (nebo jiným předmětům), resp. démonům, kteří za tímto kultem stojí. Když člověk zemře, ať je to hudebník, křesťan nebo matka Ježíše Krista, jeho duše se dostává do stavu „spánku“ a „nevědění“. Sám Ježíš Kristus pozemskou smrt člověka přirovnával ke spánku (Jan 11,11-13). Více článek Co se děje s duší po smrti? Existuje život po smrti?.

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.“
Bible 21, Izaiáš 40,6-8

Ježíš Kristus je cesta do Nebe!
To, že jsme slavní, bohatí, to všechno je nám k ničemu, když neznáme Ježíše Krista, který je cesta do nefalšovaného Nebe. Je to Ježíš Kristus, který lidem nabízí život věčný. Chceš Ježíše poznat? Přijmi Ho vírou za svého Pána a Spasitele. Více článek Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
Bible 21, Jan 8,12

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.“
Bible 21, Jan 11,25

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“
Bible 21, Matouš 11, 28-29