Pseudoekologie jako náboženství

Ekologie, resp. pseudoekologie Ekologie je nauka zabývající se životním prostředím. Cílem je chránit a zlepšovat životní prostředí. Co ale dneska vidíme ve střední a západní Evropě, není ekologie, ale pseudoekologie. Je to faleš. Dokonce se z toho stalo novodobé náboženství! […]

Číst více

Může být křesťan vojákem?

Může se křesťan stát vojákem? Může se křesťan zúčastnit vojenského konfliktu? Vojevůdci ve Staré smlouvě Babylonský král Nabukadnezar byl vojevůdce, diktátor a zločinec, který byl Hospodinův služebník. Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí… „Nuže, […]

Číst více

Může satan vymítat satana?

Může satan vymítat (vyhánět) satana? Jinak řečeno, lze démona vymítat démonem? To samozřejmě není možné. Démoni se nevymítají z lidských sil (např. silnou osobní vírou), předem určeným rituálem („svěcená voda“ apod.), ani „svazováním démonů“. Křesťané démony vymítají v Kristově jménu, […]

Číst více

Proč je Ježíš Kristus nazýván jako Syn Boží?

Proč je Ježíš Kristus nazýván jako Syn Boží? Odpověď na tuto otázku naleznete v Božím slovu: „Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.“ […]

Číst více
1 2 3 4 60