Socha Svobody

Kdy vznikla Socha Svobody? Co nebo koho ve skutečnosti Socha Svobody symbolizuje? Co ve skutečnosti symbolizuje její koruna a podstavec? Socha Svobody Socha Svobody – Liberty Enlightening the World (z francouzského La Liberté éclairant le monde – „Svoboda přinášející světlo […]

Číst více

Může křesťan proklínat?

Co je kletba? Může křesťan proklínat? Kletba, proklínání Kletba, zlořečení je magický výrok (magie) nebo přání člověka, aby jinému člověku vznikla nějaká újma, škoda. Vyslovením kletby se má aktivovat prokletí. Nevěřící lidé proklínají poměrně často, někdy nevědomky a dokonce i […]

Číst více

Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme?

Bůh vždy jedná podle míry, kterou mu křesťan nastaví? Může křesťan Boha manipulovat? „Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra.“ Reinhard Bonnke, filmová série Full Flame „Pokud selže pojistka víry, tak se […]

Číst více

Křesťan se nemá modlit k Bohu ohledně ďábla?

Křesťan se nemá modlit k Bohu ohledně ďábla? „Církev se nemá modlit k Bohu Otci ohledně ďábla; Církev má uplatňovat autoritu, která jí náleží.“ Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího Obracet se na Boha s prosbou o ochranu od Zlého nás […]

Číst více

Neodpustitelný hřích

Existuje neodpustitelný hřích? Co je neodpustitelný hřích? Pokud činíme pravé pokání, Bůh nám naše hříchy odpouští. Pokud člověk činí pokání, Bůh mu odpustí pýchu, lež, mnohomluvnost, závist, hněv, chamtivost, obžerství, vraždu, smilstvo… K pokání člověka vede Duch Svatý. Pokání je […]

Číst více

Je synem Božím myšlen démon?

Je syn Boží démon? Mnoho křesťanů (možná většina) se domnívá, že synem Božím z Genesis šesté kapitoly, je myšlena hmotná démonická bytost, která plodila s pozemskými ženami Nefilim (obrovité lidi). „V oněch dnech byli na zemi obři – a také […]

Číst více
1 2 3 4 47