Vzniklo lidské srdce náhodou?

Je opravdu fascinující, jak lidské tělo dokonale funguje. Například lidské srdce dokáže tlouct (fungovat) desítky let bez zastavení. U někoho i 100 let. Opravdu věříte tomu, že lidské srdce (a celý člověk) vzniklo náhodou? Není to náhoda. Člověka totiž stvořil Bůh (žádná evoluce).

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.“
Bible, Genesis, 1,27

„Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“
Bible, Zjevení 4,11

Chcete důkaz, že Bůh existuje? Důkazy jsou všude okolo nás, stačí se jen dívat – příroda, lidi…

„Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible, Římanům 1,18-20

Chce mi snad někdo namluvit, že země vznikla čistě náhodou? Že život na ní vznikl čistě náhodou? To by bylo až příliš mnoho (miliony) náhod. Vždyť samotná evoluce je postavená výhradně na náhodách, spekulacích.