Proč si křesťané lehají na hroby zemřelých křesťanů?

Přetrvává (je přítomné) Boží požehnání v hrobech? Mají si křesťané lehat na hroby, aby na ně přešla Boží moc (údajné pomazání)?

Někteří křesťané jsou přesvědčeni o tom, že Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech, kde se nacházejí ostatky zemřelých křesťanů. Proto tito lidé chodí „nasávat duchovní energii“ z hrobů. Toto se např. děje v Ochranově (německy Herrnhut), kam si někteří křesťané chodí lehat na hrob zakladatele Jednoty bratrské (Mikuláše Zinzendorfa).

Kdo toto dělá?
Benny Hinn (kontroverzní křesťanský kazatel), Ben Fitzgerald (ředitel GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe) a další křesťané.

Video: Ben Fitzgerald chodí čerpat („nasávat“) pomazání z hrobů!

Z čeho tito křesťané vycházejí?
Křesťané tyto rituály vykonávají na základě jednoho verše ze Starého zákona, kdy byl jeden muž vhozen do Elíšova hrobu, když spadl na jeho ostatky, tak byl na základě Boží moci vzkříšen. Písmo o tomto hovoří – konstatuje fakta (nic víc). Tento verš rozhodně neříká, že mají křesťané něco takového dělat – vykopávat hroby a házet tam zemřelé lidi, aby Bůh někoho z nich vzkřísil. Už vůbec to neznamená, že máme chodit „nasávat duchovní energii“ z hrobů, aby přešla na nás!

Jde o nebiblické rituály!
Prokazatelně se jedná o nebiblické rituály, které velmi úzce souvisí s okultismem (okultismus = démoni). Jde o jistou podobu spiritismu!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible 21, 1.Jan 4,1

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2.Jan 9-11