konec světa

Žijeme v posledních časech? Ano!

Žijeme v posledních časech, na konci věků? Blíží se konec tohoto světa? Bible sama říká, že žijeme v posledních časech Poslední čas, poslední doba, konec věků je celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Znamením pro „poslední čas“ a […]

Číst více

Založena stránka skristem.cz

Ať si Bůh použije tuto stránku jako nástroj k poznání Pravdy – Ježíše Krista. Amen. „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Bible 21, Jan 14,6 „Proto vám všem i celému […]

Číst více
1 45 46 47