Slovo na cestu

Slovo na cestu
Slovo na cestu (zkr. SNC) je volný, parafrázovaný překlad Bible. Na tomto překladu pracovali zástupci několika státem uznaných církevních organizací. Cílem bylo vytvořit překlad Bible, kterému bude rozumět každý čtenář, nejen křesťan.

SNC nedoporučuji
Osobně se domnívám, že největší slabinou tohoto překladu je „srozumitelnost“ a prvky parafráze. Čtenář má nabýt dojmu, že jde o správný a jasný (neomylný) překlad Bible. V tom je velký problém! Je potřeba si uvědomit, že nejdůležitějším a nejpřesnějším vykladačem Bible je Duch Svatý (dále Duch), ne člověk. Při pročítání Bible je důležité, spolehnout na vedení Ducha, který nás vede do pravdy a pravdu nám ukazuje.

Promiňte, ale SNC nepovažuji za překlad Bible, ale za pasvil, který zavádí k cizímu bohu (podobně jako jehovistický překlad). Křesťan by s tímto „překladem“ neměl rozsuzovat. Na druhou stranu, Bůh si i SNC může použít k tomu, aby někdo uvěřil v Něho. Když někdo uvěří v Boha přes okultismus, tak proč by nešlo uvěřit přes „pokleslou literaturu“.

Jaký překlad Bible?
Je potřeba si uvědomit, že dokonalý překlad Bible neexistuje. Každý překlad Bible je výklad. Doslovný překlad (slovo za slovo), to by nešlo číst. Každý překlad Bible má své klady a své zápory. V některých překladech jsou vsunuty křesťanské doktríny, např. v Českém studijním překladu. Určitě je vhodné, nespoléhat se na jeden překlad, ale porovnávat víc překladů (minimálně dva). Osobně se domnívám, že křesťan by neměl opomíjet Bibli Kralickou. Bibli Kralickou, i když má také své, považuji za velmi přesný překlad. Rozhodně odmítejte Bible, které obsahují parafráze, poznámky překladatelů a deuterokanonické knihy.