Benny Hinn a jeho démonické show

Benny Hinn je celosvětově známý kazatel, který spadá do křesťanského proudu Hnutí Víry. Hinn na svých výpravách údajně uzdravil mnoho lidí ze slepoty, hluchoty, rakoviny, AIDS a mnoha dalších závažných nemocí. Na udravujících zázracích si zakládá i Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Kenneth Copeland atd. V České republice je Benny Hinn známý knihou Dobré ráno, Duchu svatý. Pokud se podíváme na Hinnova videa na YouTube, zjistíme, že Hinn s oblibou používá manipulativní metody, tlak na lidi, sugesce… Dále spatříme, jak lidé po jednotkách, desítkách či stovkách padají pod údajnou mocí Ducha Svatého. Tito lidé se válí na zemi, třesou se, křičí, svíjení se, vydávají zvířečí zvuky apod. Je to skutečně moc Ducha svatého, co Hinn používá?

Benny Hinn je kazatel prosperity
Benny Hinn káže evangelium spojené s prosperitou. Je to falešný prorok/učitel. Díky své činnost nesmírně zbohatl. Bydlí v domě za několik desítek milionů dolarů, má vlastní letadlo… Je vysoce pravděpodobné, že tyto peníze nepocházejí od Boha. Vždyť Bibli stojí:

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,7-10

V Bibli jsme také upozorňováni na falešné proroky:

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

Démonická show
Dále se pojďme podívat na padání pod mocí Ducha Svatého. Padání pod mocí Ducha Svatého je sice biblické, ale to, co dělá Hinn, není od Ducha Svatého, nýbrž od duchů nečistých – démonů. Jde o démonická vystoupení, na která je potřeba upozornit, protože lidé chodí na Benny Hinna v dobré víře. Pojďme se podívat, jak padají lidi pod démonskou mocí (kundalini)…

Modleme se za Benny Hinna
Modleme se, ať Benny Hinn pozná pravdu. Ať pozná, že jeho „pomazání“ nepochází od Boha, ale od satana. Modleme se za všechny evangelisty properity z křesťanského proudu Hnutí Víry – Joyce Meyer, John Hagee, Chris Oyakhilome, Joel Osteen, Jesse Duplantis…

Zalinkuj: