Hexagram (Davidova hvězda) je satanův symbol!

Hexagram je prastarý ornament, který se dodnes používá v judaismu (Davidova hvězda), okultismu, Svobodném zednářství (okultní organizace), hinduismu… Hexagram též můžeme vidět jako znak státu Izrael. Hexagram symbolizuje číslo 666 – číslo šelmy (Antikrista), který je zmiňovanán v Bibli (Zjevení Jana). Hexagram (stejně jako pentagram) lze považovat za velmi výzamný symbol satana.

Hexagram má: 6 bodů, 6 trojúhelníků, 6 vniřních stran = 666

Hexagram na jednodolarové bankovce…

Hexagram

Hexagram v zednářství…

Hexagram

Zednářský medailon
Zednářský medailon

Hexagram je hojně používán ve falešných náboženstvích (podobně je na tom svastika – hákový kříž)…

Hexagram

Hexagram

Hexagram

Hexagram můžeme spatřit dokonce i v Římském katolicismu

Hexagram lze vidět i ve spojení s tzv. vševidoucím okem, což je též velmi oblíbený satanův symbol. Vševidoucí oko rozhodně není ani nikdy nebyl symbol Boha!!!

Hexagram si nechávají tetovat i lidé na kůži. Zpravidla je k tomu nutí démoni, kteří ovládají mysl lidí (démonská sugesce).

Hexagram

Stát Izrael
Pokud se podíváme na vlajku státu Izrael, zjistíme, že se tam nachází hexagram.

Není se čemu divit, vždyť celý Izrael je posetý okultními symboly. Pokud se podíváme do města Eliat, spatříme neuvěřitelné – zednářskou pyramiru s „vševidoucím okem“ a hlavním zednářským symbolem.

Ovšem vrchol všeho je budova Nejvyššího soudu v Jeruzalémě, kde se na střeše nachází zednářská pyramida s „vševidoucím okem“…

Je nezvratný fakt, že budova Nejvyššího soudu byla darována Izraeli Dorothy de Rothschildovou. U vchodu nalezneme malbu, na které jsou vyobrazeni Rothschildové se Shimonem Perezem (9. prezident Izraele) a Isaacem Rabinem (6. a 11. premiér Izraele). Sionistická rodina Rothschildů má dnes nejen neomezené finančí prostředky, ale i moc. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že to jsou právě Rothschildové, kdo v současnosti kontroluje nejen vládu Izraele, ale i Velké Británie, USA a mnoha dalších zemí.

Izrael byl zneužit okultní elitou, stejně jako mnoho dalších států. Těmto spiklencům se ale Bůh směje…

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 2,2-4

Neboť je psáno:

„Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 9,25

Závěr
Myslím si, že je každému jasné, že hexagram je nebezpečný satanův symbol. Pokud někdo pochybuje, mám ještě jednu fotku…

Satan si rád označuje lidi, nechává se od lidí uctívat. Mnoho lidí uctívá satana právě symbolikou, kterou nosí nebo nějak používá (často nevědomně)! Pokud máte doma něco, kde je nějaký satanův symbol (hexagram, pentagram, vševidoucí oko…), okamžitě se toho zbavte (nikomu to nedávejte, ale zneškodněte to). Takové předměty/symboly doslova přitahují satana a jeho démony.

Zalinkuj: