Ježíš Kristus je náš Král

Ježíš Kristus je náš Král, Král králů a Pán pánů! Milujte a chvalte Boha dnes a denně!

Video pro vás…

Video: Ježíš Kristus je náš Král
Nahlaste nám prosím nefunkční video