Film Setkání (The Encounter)

Americký film The Encounter (Setkání)… Venku silně prší a cesta byla zaplavena. Proto se pět lidí ocitá v restauraci Poslední šance. Majitel restaurace se jmenuje Ježíš. Všech pět lidí zná velmi dobře. Chce je zachránit, protože ví, že venku na ně čeká ˇbábel, který je chce vidět v pekle. Zachrání Ježíš všechny?

Na film se můžete podívat zde.

The Encounter

Setkání je hodně dobrý film, proto jsem pro vás udělal takový výpis zajímavých pasáží, které mohou sloužit k evangelizaci…

Ježíš: „Jsem Ježíš. Vím všechno. Znám vás všechny. Znal jsem vás dřív, než jste přišli na svět a mám plán pro každého z vás. Dokonalý plán. Všechno, co musíte udělat, věřit ve mne.“

**********

Ježíš: „Já vám mohu nabídnout větší bohatství. Bohatství, které nemůže být ztraceno ani ukradeno a nemůže klesnout na akciovém trhu.“

**********

Ježíš: „Kdybyste tenkrát nezakopl o ten kámen, rozrazil byste si hlavu. A zemřel už ve 14 letech. Ale modlitby vaší babičky mi zněly v uších. Proto jsem vám dal do cesty ten kámen.“
Dívka: „Ale pokud jste skutečně Bůh, nemohl jste ho zachránit i bez zlomené ruky?“
Ježíš: „Ano, ale kdyby se zjevně nic nestalo, jak by si to pamatoval? A kdyby věřil, musel by teď uznat, že ho zachránila moje milost.“
Dívka: „Takže jste mu ublížil, aby vám později poděkoval?“
Ježíš: „To ne. Pochop, já jsem ho neposlal, aby tudy běžel. Nenutil jsem ho, aby se potápěl. Já jsem ho zachránil. Stejně, jako jsem před dvěma dny zachránil tebe…“

**********

Muž: „To si pamatujete, jak jste přikázal Izraelcům v Zaslíbené zemi pozabíjet Kananejce? Muže, ženy a děti, dokonce i dobytek. Dnes to nazýváme slovem: genocida.“
Ježíš: „Ano, přikázal jsem Izraelcům, aby vyhubili Kananejce.“
Muž: „Takto jedná Bůh lásky?“
Ježíš: „Já jsem láska. Ale jsem také svatý a nemohu ponechat hřích nepotrestaný. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli vám. Nechci, aby jste se váleli v hříchu, vzpouře a vině. Chci, aby jste byli šťastní v nekonečném pokoji a radosti. Žádná lidská bytost není na této planetě náhodou. Vytvořil jsem vás v lůně vaší matky za určitým účelem. Rozvinul jsem před vámi cestu lásky a uctívání. A do jaké míry zažijete skutečnou lásku, radost a dobré věci v životě, záleží jenom na tom, nakolik se podáte mé vůli.“
Muž: „A když nebudeme hledat vaši vůli, zabijete nás jako Kananejce?“
Ježíš: „Všichni umírají, ale ne všichni se musí bát smrti. Jestli spočinete ve mně, budete postupně vysvobozeni z tohoto padlého světa a vstoupíte do slávy.“

Poznámka: Kananejci se vyznačovali: krveproléváním, sadismem, falešným náboženstvím, spalováním svých dětí jako obětí pro dosažení svých chamtivých cílů, okultismem, sexuálními výstřednostmi…

**********

Ježíš hovoří o Božím království: „Je to víc než sláva. Je to pokoj , láska a radost. Dokážete si představit žít v plnosti hřejivého Božího světla? Neexistují slova v lidské řeči, kterými by se to dalo popsat. Je to místo, kde není žádné utrpení. Místo, kde je z očí setřena každá slza. Není tam žádný smutek, žádná bolest.“

**********

Ježíš: „Nicku, jste tady z jistého důvodu. Protože není má vůle, aby kdokoliv zahynul, ale aby se všichni obrátili a přišli ke mně. Jste tady kvůli modlitbám vaší babičky.“

**********

Muž: „Peklo mě nikdy nelákalo.“
Ježíš: „Víte, každý den vidím miliony nepravostí, všechnu tu chamtivost a sobectví, bídu, hladomory, války, zločiny, zneužívání dětí… Jen těžce poznávám toto místo. Jak málo se podobá té zahradě, kterou jsem pro vás stvořil. Ale to ještě není peklo.“

**********

Ježíš: „Nikdo nejde do pekla se zavázanýma očima.“

**********

Ježíš: „Různými způsoby se dávám poznat každému člověku.“
Žena: „A kdyby vás mohli přímo uvidět?“
Ježíš: „Ani to by nepomohlo. Podívejte se na satana. Stál v přede mnou v blízkosti Božího trůnu, a myslel si, že krása moc a moudrost pochází od něho. Ovládla ho pýcha. Nahlédněte pod povrch jakéhokoliv hříchu a naleznete pýchu. Lidé kradou, protože si myslí, že si zaslouží to, co druzí získali tvrdou prací. Skáčou z postele do postele, protože se cítí oprávnění uspokojovat sami sebe, bez ohledu na to, komu ublíží a kolik bolesti to bude stát.“

**********

Ježíš: „To je stinná stránka toho být Bohem, že víte.“