Volat k Marii je hřích!

Může křesťan vykonávat modlitbu k Marii? Určitě ne, neboť je to duchovně nebezpečné! Marie přímluvkyně Marie (zesnulá matka Ježíše Krista) byla prohlášena římskou církví za blahoslavenu. Podle učení římského katolicismu byla Marie nanebevzata a v Nebi se za nás přimlouvá […]

Číst více

Neodpustitelný hřích

Existuje neodpustitelný hřích? Co je neodpustitelný hřích? Pokud činíme pravé pokání, Bůh nám naše hříchy odpouští. Pokud člověk činí pokání, Bůh mu odpustí pýchu, lež, mnohomluvnost, závist, hněv, chamtivost, obžerství, vraždu, smilstvo… K pokání člověka vede Duch Svatý. Pokání je […]

Číst více

Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích

Na základě níže uvedených veršů v minulosti vzniklo mnoho herezí. Každá hereze může křesťana dovést až k následování a uctívání falešného krista (ďábla)! „Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby […]

Číst více

Kdy je na pokání pozdě?

Kdy je na pokání pozdě? Nevěř falešnému učení o tom, že když křesťan na nějaký čas odpadne od Boha, tak už nemá žádnou šanci obnovit vztah s Ním, činit pokání. Ďábel rád křesťanům předhazuje následující verše a pokřiveně je vykládá: […]

Číst více

Co je pokání. Verše o pokání

Biblické pokání znamená: hřích díky Duchu Svatému (dále jen Duch) poznat, vyznat ho Bohu v „pokojíku“ a opustit (nepokračovat v něm). Autorem pokání, víry a spásy je Bůh, ne člověk sám o sobě. Člověk sám o sobě (bez Ducha) není […]

Číst více

Proč církevní organizace odmítají křtít?

Proč drtivá většina církevních organizací v České republice odmítá křtít obrácené lidi? Je možné křtít miminko? Vše o vodním křtu. Mnoho církevních organizací (a konkrétních křesťanů) v České republice odmítá okamžitě pokřtít obráceného a poučeného člověka ve vodě (vodní křest). […]

Číst více
1 2