Má křesťan „foukat“ na lidi Ducha Svatého?

Má křesťan „foukat“ na jiného člověka Ducha Svatého s tím, aby Jím byl dotyčný pokřtěn, naplněn, uzdraven z nemocí, nebo osvobozen od démonů? Křesťan a „foukání“ Ducha Svatého Někteří křesťané „foukají“ na lidi (jednotlivce nebo davy lidí, věřící i nevěřící) […]

Číst více

Neodpustitelný hřích

Existuje neodpustitelný hřích? Co je neodpustitelný hřích? Pokud činíme pravé pokání, Bůh nám naše hříchy odpouští. Pokud člověk činí pokání, Bůh mu odpustí pýchu, lež, mnohomluvnost, závist, hněv, chamtivost, obžerství, vraždu, smilstvo… K pokání člověka vede Duch Svatý. Pokání je […]

Číst více

Kdy dochází ke křtu Duchem Svatým?

Křest Duchem svatým Křest Duchem Svatým je jednorázová a neopakovatelná záležitost. Křest Duchem Svatým vykonává Ježíš Kristus, nikdy ne člověk. Křtem Duchem Svatým se člověk stává součástí Kristova těla. „Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci […]

Číst více

Kdo je Duch Svatý?

Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Je to jeden Bůh ve třech osobách, viz. Trojjediný Bůh. Rozhodně nejde o tři různé bohy! Bůh je v Nebi, Ježíš je po Jeho pravici a Duch Svatý […]

Číst více