Jsem druhý příchod Kristova vědomí. Tvrdí žena

Prozření Andělů – Druhý příchod Kristova vědomí… Víte o tom, že v Liberci žije inkarnace archanděla Uriela a druhé zhmotnění Kristova vědomí? Kateřina Pondělíčková to o sobě tvrdí! Co na to Bible?

Kateřina Pondělíčková:
„Já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem stoprocentně inkarnovaný archanděl Uriel. A teď příjde to další: Jsem druhý příchod Kristova vědomí!“

Nahláste nám prosím nefunkční video

Kateřinu Pondělíčkovou ve všem podporuje její přítelkyně Ilona Tobiášová, která je prý zase inkarnace archanděla Sandalfona 🙂

Obě ženy pořádají setkání, která nazývají: Čištění čaker s anděly, Čištění DNA s Kryonem, Čištění karmy a léčení s Ježíšem, Bourání bariér, Semináře s Kryonem, Očista našeho domova, Očista planety…

Za úplatu vám vyčistí karmu, čakry i DNA.

Když se podíváme na jejich webové stránky Prozreniandelu.cz, dozvíme se toto: „Při našich seminářích, které vedou bytosti světla, pocítíte jejich bezpodmínečnou lásku a péči s jakou velmi trpělivě a láskyplně pomáhají léčit tato traumata. Vedou nás krok za krokem až k úplné očistě a uzdravení vašeho bytí. Pokud máte v srdci touhu po změně, nenechávejte to být, jděte za voláním svého srdce, naplňte tuto touhu a vaše snaha se vám tisíceronásobně vrátí v podobě života, který bude spokojený a naplněný. Bez bolesti a utrpení. Vaše rána začnou úsměvem a ulehat půjdete s pokorou a vděkem, za tu nádheru žití, které jste byli během dne součástí.“

Bible nás před těmito lidmi varuje

1. list Janův 4,1-3: „Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“

Matouš 24,23-25: „Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“

Kde je pravda?
Pravda je taková, že ty ženy komunikují s démony (duchové ďábelští) – slouží temným silám. Zjevení 16,14: „Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení“. 2. Korintským 11,14: „A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží“.

Bůh je pravda
Pravdu hledejte vždycky u Boha, proto studujte Bibli. Archanděla Uriela ani archanděla Sandalfona Bible nezmiňuje. Karma a čakry jsou nesmysl, resp. to je nástroj démonů. Pro uzdravení atd. nemusíte nikam chodit, ani do kostela. Bůh je všudypřítomný a všeprostupující. Modlete se doma v soukromí. Bůh vám dá všechno, oč ho žádáte! Jan 16,23-24: „Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá„. Bůh je všemocný a milosrdný. Bůh miluje každého člověka!

Modlitba:
Otče, odpusť těm ženám, oni nevědí, co činí. Prosím, ať zanechají té zlé činnosti a přestanou svádět lidi k hříchu. Vyprosť je z moci ďábla a démonů. Prosím, ať obě ženy poznají Tebe v celé kráse. Přitáhni si je k sobě! Moc prosím! Amen.

Zalinkuj: