zákon

Je možné být spasen ze skutků Zákona?

Mojžíšův zákon (dále jen Zákon) měl zákony morální, ceremoniální, obětní a další. Mojžíš znal pouze jediný Zákon, v kterém byla všechna nařízení stejně závazná a platná. Adventisté v učení o sobotě tvrdí, že platnost ceremoniálních zákonů Tóry byla ukončena příchodem Krista, ale platnost celého Desatera včetně čtvrtého přikázání pro Kristovce trvá. Tóra ale nerozlišuje mezi… Číst dál Je možné být spasen ze skutků Zákona?