Věda jako zdroj pravdy?

O vědě Existují nejrůznější definice vědy. Vědu by šlo definovat jako obory lidské činnosti, které se snaží pomocí různých metod získat pravdu o hmotném světě. V některých případech slouží věda jako nástroj k dosahování vlastních cílů, někdy k cílům mocenským. […]

Číst více

Ateismus

Ateismus, ateisté Slovo ateismus pochází z řeckého „atheos“ (a-theos), to znamená „bez boha“. Ateismus neuznává, popírá existenci nadpřirozených bytostí, duchů, duchovního světa. Ateismus popírá existenci Boha Stvořitele. Pravda o ateismu je taková, že uvádí lidi v klam. Ateisté jsou přesvědčeni, […]

Číst více