Budou všichni lidé spaseni?

Hovoří Bible o spasení všech lidí? Existuje pseudokřesťanské učení o spasení všech lidí. Podle tohoto učení všichni lidé dojdou k poznání Pravdy. Každý člověk přijme Ježíše Krista jako vykupitele z hříchu, někdo v tomto věku, jiný ve věku budoucím. Toto […]

Číst více