Může být křesťan vojákem?

Může se křesťan stát vojákem? Může se křesťan zúčastnit vojenského konfliktu? Vojevůdci ve Staré smlouvě Babylonský král Nabukadnezar byl vojevůdce, diktátor a zločinec, který byl Hospodinův služebník. Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí… „Nuže, […]

Číst více