duchovní izrael

Símě Abrahamovo, synové Abrahamovi jsou lidé víry

Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany. „Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.“ Bible 21, Galatským 3,13-14 Dneska je símě Abrahamovo, syn Abrahamův… Číst dál Símě Abrahamovo, synové Abrahamovi jsou lidé víry