Kdy je na pokání pozdě?

Kdy je na pokání pozdě? Nevěř falešnému učení o tom, že když křesťan na nějaký čas odpadne od Boha, tak už nemá žádnou šanci obnovit vztah s Ním, činit pokání. Ďábel rád křesťanům předhazuje následující verše a pokřiveně je vykládá: […]

Číst více

Co je pokání. Verše o pokání

Biblické pokání znamená: hřích díky Duchu Svatému (dále jen Duch) poznat, vyznat ho Bohu v „pokojíku“ a opustit (nepokračovat v něm). Autorem pokání, víry a spásy je Bůh, ne člověk sám o sobě. Člověk sám o sobě (bez Ducha) není […]

Číst více

Boží království – nová země

Bůh byl vždycky. Bůh je všudypřítomný. Bůh nám slibuje Boží království (věčný, bezstarostný, radostný život s Bohem), které nastane po vzkříšení (Bible: „přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k […]

Číst více