Proč je Ježíš Kristus nazýván jako Syn Boží?

Proč je Ježíš Kristus nazýván jako Syn Boží? Odpověď na tuto otázku naleznete v Božím slovu: „Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.“ […]

Číst více

Měl satan lidské nevěsty a potomky?

Měl satan lidské nevěsty a potomky? Obcoval satan s lidskými ženami? Plodil satan syny a dcery? Kdo je satan Satan je padlý anděl, který se vzepřel Bohu. Díky své vzpouře byl vyhozen z Nebe, s ním část vzpurných andělů, které […]

Číst více

Je „synem Božím“ myšlen démon?

Kdo byl „syn Boží“, o kterém čteme v Bibli? Byl to démon v těle, které bylo schopné obcovat s lidskými ženami? Je „syn Boží“ démon? Mnoho křesťanů (možná většina) se domnívá, že „synem Božím“ z Genesis šesté kapitoly, je myšlena […]

Číst více

Synové Boží, obři, Nefilim

Kdo, co jsou Nefilim? Jsou Nefilim potomci lidí a démonů? Jaká je pravda o bytostech Nefilim? Kdo byli „synové Boží“? Bible hovoří o „synech Božích“, „obrech“ (hebrejsky: „Nefilim“), „dávných hrdinech“, „věhlasných mužích“. Verše o „synech Božích“ a „obrech“ před globální […]

Číst více