pravý žid

Símě Abrahamovo, synové Abrahamovi jsou lidé víry

Dneska je símě Abrahamovo, syn Abrahamův každý, kdo má víru v Pána Ježíše Krista, kdo žije pro Pána Ježíše Krista. “Abraham, jak je psáno, „uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost“. Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi:… Číst dál Símě Abrahamovo, synové Abrahamovi jsou lidé víry