synové Abrahamovi

Z Abahama nejsou pouze Židé, ale také Arabové

Někteří křesťané se mylně domnívají, že z Abrahama (původním jménem Abram) jsou pouze Židé. Z Abrahama nejsou pouze Židé (Izák), ale také Arabové (Izmael). Většina dnešních Arabů se hlásí k islámu. Z toho rozhodně neplyne, že Bible hovoří o islámu. V Bibli není o islámu ani zmínka! Bible nezmiňuje ani údajného proroka Muhammada. Abraham měl… Číst dál Z Abahama nejsou pouze Židé, ale také Arabové

Símě Abrahamovo, synové Abrahamovi jsou lidé víry

Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany. „Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.“ Bible 21, Galatským 3,13-14 Dneska je símě Abrahamovo, syn Abrahamův… Číst dál Símě Abrahamovo, synové Abrahamovi jsou lidé víry