Má křesťan dodržovat Starou smlouvu?

Má křesťan dodržovat Starou smlouvu? Ne. Je potřeba si uvědomit, že Stará smlouva byla dána tehdejšímu izraelskému národu, ne následníkům Ježíše Krista (křesťanům). Stará smlouva byla naplněna (nelze k ní už nic přidat) – křesťanů se netýká.  Když byl Ježíš […]

Číst více
Desatero Božích přikázání

Desatero Božích přikázání

Desatero Božích přikázání naleznete Bibli. Porovnejte desatero z Bible a desatero schválené papežem, které se nachází v Katechismu. Desatero přesně podle Bible (Deuteronomium, pátá Mojžíšova): 1/ Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 2/ Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je […]

Číst více