Zadluženost stoupá, lidi nemají na splátky

Půjčky a hypotéky je fenomén dnešní doby. Mnozí si neuvědomují, že je to satanova past. Češi se zadlužují stále víc, tím samozřejmě roste počet exekucí a osobních bankrotů. Lidé se navíc zadlužují neefektivně. Většina lidí nemá přehled, za kolik si vlastně půjčuje (za jakých podmínek, kolik proplatí navíc atd.). Jde jim jen o to, okamžitě získat půjčku. Až časem zjistí, kolik zaplatí na úrocích a dalších poplatcích. Není výjimka, kdy si člověk půjčí 50 000 Kč a ve finále finanční společnosti zaplatí 150 000 Kč (v některých případech i víc). Dnešní lidé chtějí okamžitě uspokojit své potřeby – koupit si nejnovější telefon, počítač, auto… Hodně lidí si půjčuje i na dovolenou a koníčky. Jedna půjčka nemusí být závadná, pokud to není lichva, ale problém je, když má někdo víc půjček. Díky bezhlavému zadlužování se lidi dostávají do těžkých finančních problémů. Pak nadávají na špatnou dobu…

Satan a půjčky
Za nesmyslným zadlužován bezpochyby stojí satan a jeho démoni. Neříkám, že za každou půjčkou stojí satan. Určitě není problém, když má někdo vyšší příjem a půjčí si na něco, co opravdu potřebuje (auto, kterým jezdí do zaměstnání atd.). Určitě není závadné, když si někdo půjčí na novou lednici, kterou nutně potřebuje. Jde o to, nepředlužovat se a nepůjčovat si na nesmysly, které ani nepotřebujete.

Satan lidem vnutil podvod, že je lepší platit hypotéku než pronájem. To je samozřejmě nesmysl. Pokud máte na hypotéku dům nebo byt, tak tato nemovitost, dokud jí nesplatíte, patří bance (nebydlíte ve svém). Hypotéka bývá často do konce života, někdy to ale nestačí. Vaše dluhy mohou platit ještě vaše děti! Budou mít vaše děti o „váš“ dům (dluhy) zájem? Co se stane, když člověk, který má hypotéku, zemře? Další věc je, že v ČR je takový sociální systém, když se ocitnete bez práce (mohou nastat např. zdravotní problémy), tak za vás nájem zaplatí sociálka (stát). Pokud se dostanete do existenčních problémů a máte hypotéku, nastává pro vás velký problém. A o to satanovi jde (zadlužit, zotročit, dohnat k hříchu)! Hypotéka dělá z člověka doživotního otroka! Moderní satanův otrok nemá okovy, ale doživotní dluhy!

Satan lidi manipuluje tak, aby je přesvědčil, že nutně potřebují půjčku. Takto pracuje satan a démoni:

– Podívej na kamaráda, má nový telefon za 17 000! Půjč si na něj a budeš ho mít i ty. Vždyť dneska je zadluženej snad každej…

– Přece nebudeš někde platit nájem, když můžeš bydlet ve svém. Hypotéku má dneska každý! Jdi do toho!!!

– Hele, soused si koupil nový auto. To přece tak nemůžeš nechat! Soused dělá skladníka v Tescu a koupil si nový auto! Ty děláš vedoucího v Aholdu a jezdíš ve starým Fordu. Hele, nedávno si v televizi viděl reklamu na výhodnou půjčku, zavolej tam a nový auto si můžeš pořídit hned…

– Kam letos pojedeš na dovolenou? Do Bulharska? Tam jezdí každá socka! Chtělo by to někam do exotiky. Hele, Dominikánská republika je v kurzu! Když pojedeš s rodinou, že bude stát 80 tisíc? No a co?! Vždyť žiješ jenom jednou! Navíc v době, kdy si běžně lidi půjčují na dovolenou…

– Kamarádka si pořád kupuje na nový oblečení a ty chodíš jako hastroš! Půjč si na něj. Půjčky jsou dneska normální. Kdo si nepůjčuje, ten nežije! Chceš se snad líbit klukům, nebo snad ne?!

Poznáváte se? Výše uvedené je démonická manipulace, démonická sugesce!

Satan lidem nalhává mnoho lží. Satan není všudypřítomný, ale má k dispozici armádu démonů. Satan je mistr lži a podvodu, jde mu především o lidský hřích, má z něj radost, chce člověka dostat do ohnivého jezera. On totiž ví, že v ohnivém jezeře skončí i on!

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible, Jan 8,44

Co mám dělat?
Pokud ti dal Bůh milost poznání pravdy (člověku se zjevuje Bůh, člověka nelze přemluvit k víře), následuj Ježíše Krista, který je ta cesta do Nebe (život věčný)! Více článek Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?.

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“
Bible, Matouš 11, 28-30

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“
Bible, Jan 14,6

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Bible, 2.Petr 3,9

Bez Ježíše je lidský život prázdný, plný nástrah a utrpení. Nikdo jiný vám takovou lásku dát nemůže! Satan může dát lidem peníze, slávu, moc, „úspěch“… Ale k čemu to je, když je to jen dočasná záležitost (je to žití pro tento život). Vemte si, kolik  slavných a bohatých lidí propadlo drogám, alkoholu… Kolik bohatých spáchalo sebevraždu! Za každou sebevraždou vždycky stojí démoni a jejich lži (našeptávání lží)!

Pokud jsi křesťan, poraď se s Bohem (modlitby), než někde podepíšeš úvěrovou smlouvu (zda jí máš vůbec podepsat).

Nemějte starosti, buďte vděční
Peníze. Co jsou to peníze? Satan peníze velmi často zneužívá ke svému prospěchu – jde mu o to, dotlačit člověka ke hříchu. Peníze nejsou závadné, ale láska k nim ano.

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible, 1. Timoteus 6,7-10

Nebuďte v materiální oblasti nároční, buďte spokojeni s tím, co máte:

„Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko  mohu  v  Kristu,  který  mi  dává  sílu“
Bible, Filipským 4,11–13

Modlitba
Můj Pane, strašně moc Ti děkuji za všechny lidi, že jsi poslal na tento svět svého milovaného Syna, abychom skrze něho měli život věčný. Děkuji Ti za Tvou lásku, kterou nám dáváš. Ani ji nezasloužíme! Odpusť nám, co všechno děláme. Moc Ti děkuji za dnešní den. Moc Ti děkuji za to, že jsem mohl napsat tento článek. Prosím, ať mnoho lidí díky němu procitne a uvěří v Tebe. Můj Pane, modlím se za všechny lidi na celém světě, kteří mají finanční potíže, jsou zadlužení, moc prosím, žehnej jim. Modlím se, ať se tito lidé více nezadlužují a ať bez problémů splatí své dluhy, ať je satan nemanipuluje, ať mají v sobě lásku i moudrost. Modlím se, ať je čím dál méně finančních společností, které lidi akorát odírají a okrádají. To je má upřímná modlitba. Amen.