Řeky po celém světě červenají

Víte o tom, že několik let řeky a jezera po celém světě červenají? Co to způsobuje? Proč to lidé ignorují? Bůh se na lidi hněvá a varuje je!

V Bibli je toto červenání řek předpovězeno. Třetí číše Božího hněvu:

„Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev“
Bible, Zjevení 16,4

Druhá polnice:

„Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“
Bible, Zjevení 8,8-9

Když se voda po celém světě mění v červenou

Bůh nám tímto říká, že Ježíšův příchod je za dveřmi, a také to, že lidé mají činit pokání!

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, 2.Petr 3,9-12

I přes tento velký důka z blížící se konce, lidi ignorují, jak červené řeky, taky i zvuky polnic, které zní celou zemí. Přesně jak je v Bibli předpovězeno:

„Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“
Bible, Zjevení 16,9

Největší problém dnešní doby je ten, že se lidi mají až moc dobře (blahobyt Evropy). Kde je blahobyt, tam lidé nehledají Boha. To byl problém Sodomy…

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým.“
Bible, Ezechiel 16,49