Nefilim – potomci padlých andělů?

Kdo byli Nefilim? Obři nebo synové andělů? Jaká je skutečná pravda o bytostech Nefilim?

Na internetu se dočtete mnoho bludů. Například to, že Nefilim (hebrejsky) byli muži – hybridní potomstvo padlých andělů (démonů) a lidských žen. Tito muži prý byli vysocí, silní a velmi zlí.

Boží slovo hovoří o Nefilim (obrech):

„Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“ (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)
Bible 21, Genesis 6, 1-4

Z výše uvedených veršů rozhodně neplyne, že „obr“ byl negativní stvoření (zlí a nebezpečný). Další věc je, že žádný démon sám sobě nikoho zplodit nemohl. Démon vždycky a byl a dodnes je duch, který nemá pohlavní orgány (je bezpohlavní). Žádný satanův anděl sám o sobě nemohl nikoho zplodit. Démon může naimitovat postavu člověka (během spiritistických rituálů, zjevení Marie apod.), vždycky se ale jedná o světlo. Démon se nemůže proměnit v plnohodnotného člověka včetně sexuality a schopnosti reprodukce.

„Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi.“
Bible 21, Matouš 22,30

Kdo byl „obr“?
Šlo o zbožné potomky Seta, kteří plodili potomky ve spojení s hříšnými potomky Kaina. Je potřeba si uvědomit, že „syn Boží“ je člověk, který má víru v Boha Stvořitele.

„Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan.“
Bible 21, Job 1,6

Henochova kniha a Nefilim
Falešnou teorii o Nefilim podporuje Henochova kniha„Na zemi nyní plodí obry nikoli duchem, nýbrž tělem“. Někteří křesťané si neuvědomují, že tuto knihu nenapsal Henoch, o kterém se zmiňuje Bible (Genesis 5,23-24)! Henochova kniha je démonský podvod! Nevěřte všemu, co se píše na internetu, co stojí v nějaké rádoby křesťanské knize…

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1.Jan 4,1