Nádherná píseň Hallelujah (Desatero)

Chtěl jsem se vámi podělit o pěknou píseň od Naty Hrychové – Hallelujah (Desatero). Hallelujah = Chvalte Pána.

Dost mě mrzí, že klip završí v kostele, kde je spoustu ohyzdných model, které se  Bohu tak hnusí…

„Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Ezechiel 20,7

Více článek Nemodlete se k panně Marii, svatým. Je to proti Bohu!

Video: Naty Hrychová – Hallelujah (Desatero)
Nahlaste nám prosím nefunkční video