Zadluženost stoupá, lidi nemají na splátky

Půjčky a hypotéky je fenomém dnešní doby. Češi se zadlužují stále víc, tím samozřejmě roste počet exekucí a osobních bankrotů. Navíc se zadlužují neefektivně. Většina lidí nemá přehled, za kolik si vlastně půjčují. Jde jim jen o to, okamžitě získat půjčku. Až časem zjistí, kolik zaplatí na úrocích a dalších poplatcích. Není vyjímka, kdy si člověk půjčí 50 000 Kč a ve finále finanční společnosti zaplatí 150 000 Kč (v některých případech i víc). Dnešní lidé chtějí okamžitě uspokojit své potřeby – koupit si nejnovětší telefon, počítač, auto… Hodně lidí si půjčuje i na dovolenou a koníčky. Problém samozřejmě je, když někdo má 3, 5, 8 půjček. Díky bezhlavému zadlužování se lidi dostávají do těžkých finančních problémů. Pak nadávají na špatnou dobu…

Lidi, kteří mají víc půjček a nestíhají je splácet (nezbývá jim na živobytí apod.), uvažují o oddlužení (osobní bankrot), což je poslední, krajní možnost. Řada dlužníků do toho směle jde. Říkají si: 70% dluhů mi bude odpuštěno a zaplatím jenom 30%. Jenže… Zejména nebakovní společnosti mají ve smlouvě, že vám mohou dát velmi vysoké pokuty, např. 150 000 kč. Taková je realita! A lidi při podpisu smlouvy s tím souhlasí. Často se stává, že člověk má několik půjček a dluží např. 180 000 Kč, dotyčný vyhlásí osobní bankrot, od všech finančních společností dostane pokuty 700 000 Kč. Pak dluží ještě víc než před bankrotem. Navíc musí měsíčně vyplácet právníka, který jeho dluhy spravuje. Někteří jedinci to neunesou a spáchají sebevraždu…

Za půjčkami často stojí satan
Za nesmyslným zadlužován bezpochyby stojí satan a jeho pomocníci – démoni. Neříkám, že za každou půjčkou stojí satan. Určitě není problém, když má někdo vyšší příjem a půjčí si na nové auto nebo si vezme hypotéku. Určitě není problém, když si někdo půjčí na novou lednici, kterou nutně potřebuje. Jde o to, nepředlužovat se a nepůjčovat si na nesmysly, které ani nepotřebujete.

Satan lidi manipuluje tak, aby je přesvědčil, že nutně potřebují půjčku. Takto pracuje satan a démoni:

– Podívej na kamaráda, má nový telefon za 17 000! Půjč si na něj a budeš ho mít i ty. Vždyť dneska je zadluženej snad každej…

– Hele, soused si koupil nový auto. To přece tak nemůžeš nechat! Soused dělá skladníka v Tescu a koupil si nový auto! Ty děláš vedoucího v Aholdu a jezdíš 14 let starou Fábií. Hele, nedávno si v televizi viděl reklamu na výhodnou půjčku, zavolej tam a nový auto si můžeš koupit hned…

– Kam letos pojedeš na dovolenou? Do Bulharska? Tam jezdí každá socka! Chtělo by to někam do exotiky. Hele, Dominikánská republika je v kurzu! Když pojedeš s rodinou, že bude stát 80 tisíc? No a co?! Vždyť žiješ jenom jednou! Navíc v době, kdy si běžně lidi půjčují na dovolený…

– Kamarádka si pořád kupuje na nový oblečení a ty chodíš jako hastroš! Půjč si na něj. Půjčky jsou dneska normální. Kdo si nepůjčuje, ten nežije! Chceš se snad líbit klukům, nebo snad ne?!

Poznáváte se? Vykašlete se na satana, neposlouchejte ho!

90% myšlenek není našich, většinu myšlenek nám nalhává satan nebo démoni. Satan není všudepřítomný, proto má k dispozici armádu démonů (padlých andělů). Satan je mistr lži a jde mu jen o jednu – dychtí po lidském hříchu, má z něj radost, chce člověka dostat do ohnivého jezera. On totiž ví, že v ohnivém jezeře skončí i on!

Co mám dělat?
Jediná možnost je následovat Ježíše Krista, syna Boha! On je ta správná životní cesta!

Ježíš nám říká:

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“ (Matouš 11, 28-30)

Bez Ježíše je lidský život prázdný, plný nástrah a utrpení. On vám dá vše, co potřebujete…

„O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“(Jan 14, 13-14)

Nikdo jiný vám takovou lásku dát nemůže! Satan sice dá lidem peníze, slávu, moc… Ale k čemu to je, když je to jen dočasná záležitost. Navíc je to život plný starostí, stresů a potíží. Vemte si, kolik  slavných a bohatých lidí spáchalo sebevraždu… Za každou sebevraždou vždycky stojí satan!

Nemějte starosti
Peníze. Co jsou to peníze? Satan peníze velmi často zneužívá ku svému prospěchu, proto lze označit peníze za zlo. Ježíš nám říká, nemějte starosti…

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“ (Matouš 6,25-34)

Buďte spokojeni s tím, co máte
Nebuďte nároční, buďte spokojeni s tím, co máte:
„Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko  mohu  v  Kristu,  který  mi  dává  sílu“ (Filipským 4,11–13)

Modlitba
Můj Pane, strašně moc Ti děkuji za všechny lidi, že jsi poslal na tento svět svého milovaného Syna, abychom skrze něho měli život věčný. Děkuji Ti za Tvou lásku, kterou nám dáváš. Snad si jí ani nezasloužíme. Odpusť nám, co všechno děláme. Moc Ti děkuji za dnešní den. Moc Ti děkuji za to, že jsem mohl napsat tento článek. Prosím, ať mnoho lidí díky němu procitne a uvěří v Tebe. Můj Pane, modlím se za všechny lidi na celém světě, kteří mají finanční potíže, jsou zadlužení, moc prosím, žehnej jim. Modlím se, ať se tito lidé více nezadlužují a ať bez problémů splatí své dluhy, ať je satan nemanipuluje, ať mají v sobě lásku i moudrost. Modlím se, ať je čím dál méně finančních společností, které lidi akorát odírají a okrádají. To je má upřímná modlitba. Amen.

Zalinkuj: